Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XG1019(02)

Meddelande från Republiken Italiens ministerium för ekonomisk utveckling enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

OJ C 303, 19.10.2013, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 303, 19.10.2013, p. 13–14 (HR)

19.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 303/21


Meddelande från Republiken Italiens ministerium för ekonomisk utveckling enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

2013/C 303/09

Ministeriet för ekonomisk utveckling meddelar att det inkommit en ansökan (d 82 F.R-.GP) om tillstånd för undersökning av kolväten från företaget Global Petroleum Limited, för ett område som är beläget i Zon F (Adriatiska havet) och avgränsas av de längd- och breddgrader vars knutpunkter indikeras av följande geografiska koordinater:

Knutpunkter

Geografiska koordinater

Östlig längd (Greenwich)

Nordlig bredd

a

17°17′

41°54′

b

Skärningspunkten mellan latituden 41°54′ och gränslinjen för Zon F

c

Skärningspunkten mellan gränslinjen för Zon F och meridianen 17°27′

d

17°27′

41°36′

e

17°36′

41°36′

f

17°36′

41°30′

g

17°17′

41°30′

Från punkten b till punkten c representeras gränsen för ansökan om tillstånd av gränslinjen för Zon F.

De ovan angivna koordinaterna har fastställts på grundval av de sjökort i skala 1:250 000 över Italiens kuster som sammanställts av Istituto Idrografico della Marina Militare (blad nr 921).

Ytan på det enligt ovan avgränsade området uppgår till 745,70 km2.

Ministeriet för ekonomisk utveckling offentliggör detta meddelande i enlighet med det ovan nämnda direktivet, artikel 4 i lagdekret nr 625 av den 25 november 1996, ett ministerdekret av den 4 mars 2011 och ett direktörsdekret av den 22 mars 2011, för att göra det möjligt för konkurrerande företag att ansöka om tillstånd för undersökning av kolväten i det berörda området.

Den behöriga myndigheten för beviljandet av det berörda tillståndet för undersökning är ministeriet för ekonomisk utveckling – energidepartementet – generaldirektoratet för mineral- och energiresurser – avdelning VI.

Reglerna för beviljande av tillstånd anges närmare i

lag nr 613 av den 21 juli 1967, lag nr 9 av den 9 januari 1991, lagdekret nr 625 av den 25 november 1996, ministerdekretet av den 4 mars 2011 och direktörsdekretet av den 22 mars 2011.

Ansökningar om tillstånd ska inges inom tre månader efter offentliggörandet av detta meddelande i Europeiska unionens officiella tidning.

Ansökningar som inkommer efter det att denna tidsfrist har löpt ut kommer inte att beaktas.

Ansökningarna ska skickas till följande adress:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Ansökningar får även skickas via e-post, till ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it, med digital signatur för en person som har rätt att företräda det ansökande företaget och dokumentation i elektroniskt format.

Enligt punkt 2 i bilaga A till premiärministerdekret nr 22 av den 22 december 2010 får förfarandet för tilldelning av undersökningstillstånd totalt pågå högst 180 dagar.


Top