Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:303:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 303, 19. október 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.303.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 303

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
19. októbra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 303/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1

2013/C 303/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6987 – BP Europa/Grupa Lotos/Lotos Tank) (1)

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 303/03

Výmenný kurz eura

4

2013/C 303/04

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie, prijaté na jeho zasadnutí 19. novembra 2012 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.437(1) – elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov – Spravodajca: Francúzsko

5

2013/C 303/05

Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 3. decembra 2012 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.437(2) – elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov – Spravodajca: Francúzsko

6

2013/C 303/06

Záverečná správa vyšetrovateľa – Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov (COMP/39.437)

7

2013/C 303/07

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 5. decembra 2012, týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (Vec COMP/39.437 – Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov) [oznámené pod číslom C(2012) 8839]  (1)

13

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2013/C 303/08

Oznámenie Ministra hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

17

2013/C 303/09

Oznámenie Ministerstva hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

21

2013/C 303/10

Oznámenie Ministerstva hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

23

2013/C 303/11

Oznámenie Ministerstva hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

25


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 303/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7020 – LVMH/Loro Piana) (1)

27

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2013/C 303/13

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES – Žiadosť podaná obstarávateľom

28


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top