Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XG1019(02)

Ogłoszenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydane na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

OJ C 303, 19.10.2013, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 303, 19.10.2013, p. 13–14 (HR)

19.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 303/21


Ogłoszenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydane na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

2013/C 303/09

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego informuje o złożeniu przez spółkę Global Petroleum Limited wniosku o wydanie zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów, pod nazwą „d 82 F.R-.GP”, na obszarze położonym w strefie F (Morze Adriatyckie), wyznaczonym liniami południków i równoleżników, których wierzchołki określają następujące współrzędne geograficzne:

Wierzchołek

Współrzędne geograficzne

Długość geograficzna wsch.

Szerokość geograficzna płn.

a

17°17′

41°54′

b

Punkt przecięcia południka 41°54′ z linią graniczną strefy F

c

Punkt przecięcia linii granicznej strefy F z równoleżnikiem 17°27′

d

17°27′

41°36′

e

17°36′

41°36′

f

17°36′

41°30′

g

17°17′

41°30′

Od wierzchołka „b” do wierzchołka „c” granicę obszaru objętego wnioskiem o wydanie zezwolenia wyznacza linia graniczna strefy F.

Powyższe współrzędne geograficzne oparte są na mapie nawigacyjnej wybrzeży Włoch opracowanej przez Instytut Hydrograficzny Marynarki Wojennej – karta mapy nr 921 w skali 1:250 000.

Wyznaczony obszar ma powierzchnię 745,70 km2.

Zgodnie z przepisami wspomnianej wyżej dyrektywy, z art. 4 dekretu legislacyjnego nr 625 z dnia 25 listopada 1996 r., z dekretem ministerialnym z dnia 4 marca 2011 r. i z dekretem dyrekcyjnym z dnia 22 marca 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego publikuje ogłoszenie w celu umożliwienia zainteresowanym podmiotom złożenia wniosków o wydanie zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów na przedmiotowym obszarze wyznaczonym za pomocą opisanych powyżej punktów i współrzędnych geograficznych.

Organem właściwym w sprawach wydawania odpowiednich zezwoleń na poszukiwanie jest Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego (Dipartimento per l’Energia — Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche — Divisione VI).

Kwestie związane z wydawaniem zezwoleń na wydobycie regulują bardziej szczegółowo następujące przepisy:

ustawa nr 613 z dnia 21 lipca 1967 r.; ustawa nr 9 z dnia 9 stycznia 1991 r.; dekret legislacyjny nr 625 z dnia 25 listopada 1996 r.; dekret ministerialny z dnia 4 marca 2011 r. i dekret dyrekcyjny z dnia 22 marca 2011 r.

Termin składania wniosków wynosi 3 miesiące od publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wnioski złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Wnioski można również składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it, przesyłając wymagane dokumenty w formacie elektronicznym, opatrzone podpisem elektronicznym przedstawiciela prawnego kandydata.

Zgodnie z pkt 2 załącznika A do dekretu Prezesa Rady Ministrów nr 22 z dnia 22 grudnia 2010 r. łączny czas trwania postępowania w sprawie wydania zezwolenia na poszukiwanie nie może przekraczać 180 dni.


Top