EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1161

A Bizottság (EU) 2022/1161 végrehajtási rendelete (2022. július 5.) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2022-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról

C/2022/4521

OJ L 179, 6.7.2022, p. 30–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1161/oj

2022.7.6.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 179/30


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1161 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. július 5.)

az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2022-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésére, 36. cikke (4) bekezdésére, 42. cikke (2) bekezdésére, 47. cikke (3) bekezdésére, 49. cikke (2) bekezdésére, 51. cikke (4) bekezdésére és 53. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 1. fejezete szerinti alaptámogatási rendszert alkalmazó valamennyi tagállam tekintetében a Bizottság úgy állapítja meg a szóban forgó rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett, 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárt, hogy a szóban forgó rendelet II. mellékletében meghatározott éves nemzeti felső összeghatárból levonja a rendelet 42., 47., 49., 51. és 53. cikkének megfelelően meghatározott felső összeghatárokat. Az említett rendelet 22. cikke (2) bekezdésével összhangban a tagállamok által az említett rendelkezés alapján végrehajtott bármely növelést figyelembe kell venni.

(2)

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 1. fejezete szerinti egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó valamennyi tagállam tekintetében a Bizottság úgy állapítja meg a szóban forgó rendelet 36. cikkének (4) bekezdésében említett, 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárt, hogy a szóban forgó rendelet II. mellékletében meghatározott éves nemzeti felső összeghatárból levonja a 42., 47., 49., 51. és 53. cikknek megfelelően meghatározott felső összeghatárokat. Az említett rendelet 36. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban az egységes területalapú támogatási rendszerre vonatkozó éves nemzeti felső összeghatár meghatározásakor a Bizottság figyelembe veszi a tagállamok által az említett rendelkezés alapján alkalmazott növelést.

(3)

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 2. fejezete szerinti, átcsoportosítással nyújtható támogatást biztosító valamennyi tagállam tekintetében a Bizottságnak a szóban forgó rendelet 42. cikkének (2) bekezdésében említett, 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárt az érintett tagállamok által a rendelet 42. cikkének (1) bekezdése értelmében bejelentett százalékos arány alapján kell megállapítania.

(4)

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 3. fejezete szerinti, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás tekintetében a Bizottság a szóban forgó rendelet 47. cikkének (3) bekezdésében említett, 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat a rendelet 47. cikke (1) bekezdésének megfelelően számítja ki úgy, hogy azok a szóban forgó rendelet II. mellékletében az érintett tagállamra vonatkozóan meghatározott éves nemzeti felső összeghatár 30 %-ának feleljenek meg.

(5)

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 4. fejezete szerinti, a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó támogatást biztosító tagállamok tekintetében a Bizottság a szóban forgó rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében említett, 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat az érintett tagállamok által a rendelet 49. cikkének (1) bekezdése értelmében bejelentett százalékos arány alapján állapítja meg.

(6)

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 5. fejezete szerinti, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás tekintetében a Bizottság a szóban forgó rendelet 51. cikkének (4) bekezdésében említett, 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat a tagállamok által a rendelet 51. cikkének (1) bekezdése értelmében bejelentett százalékos arány alapján állapítja meg, amely nem lehet nagyobb mértékű, mint a szóban forgó rendelet II. mellékletében előírt éves felső határ 2 %-a.

(7)

Ha egy tagállamban a 2022-ben kérelmezett, fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás teljes összege meghaladja az 1307/2013/EU rendelet 51. cikke (4) bekezdése alapján az adott tagállam vonatkozásában meghatározott felső összeghatárt, a különbözetet az érintett tagállam finanszírozza a szóban forgó rendelet 51. cikke (2) bekezdésének megfelelően, tiszteletben tartva az említett rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében meghatározott maximális összeget. Az egyértelműség érdekében ezt a maximális összeget indokolt minden egyes tagállam vonatkozásában rögzíteni.

(8)

A 2022-ben az 1307/2013/EU rendelet IV. címének 1. fejezete szerinti, a termeléstől függő önkéntes támogatást biztosító valamennyi tagállam tekintetében a Bizottság a szóban forgó rendelet 53. cikkének (7) bekezdésében említett, 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárt az érintett tagállamok által a rendelet 54. cikkének (1) bekezdése értelmében bejelentett százalékos arány alapján állapítja meg.

(9)

A 2022-es év tekintetében az 1307/2013/EU rendelet szerinti közvetlen támogatási rendszerek végrehajtása 2022. január 1-jén kezdődött. A szóban forgó rendeletnek a 2022. igénylési évre történő alkalmazhatósága és a vonatkozó költségvetési felső határok alkalmazhatósága közötti összhang érdekében e rendeletet ugyanattól a naptól kell alkalmazni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1307/2013/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett alaptámogatási rendszer tekintetében a 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének I. pontja állapítja meg.

(2)   Az 1307/2013/EU rendelet 36. cikkének (4) bekezdésében említett egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében a 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének II. pontja állapítja meg.

(3)   Az 1307/2013/EU rendelet 42. cikkének (2) bekezdésében említett, átcsoportosítással nyújtható támogatás tekintetében a 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének III. pontja állapítja meg.

(4)   Az 1307/2013/EU rendelet 47. cikkének (3) bekezdésében említett, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás tekintetében a 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének IV. pontja állapítja meg.

(5)   Az 1307/2013/EU rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében említett, a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó támogatás tekintetében a 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének V. pontja állapítja meg.

(6)   Az 1307/2013/EU rendelet 51. cikkének (4) bekezdésében említett, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás tekintetében a 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének VI. pontja állapítja meg.

(7)   Az 1307/2013/EU rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében említett, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás tekintetében a 2022-re vonatkozó maximális összegeket e rendelet mellékletének VII. pontja állapítja meg.

(8)   Az 1307/2013/EU rendelet 53. cikkének (7) bekezdésében említett, termeléstől függő önkéntes támogatás tekintetében a 2022-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének VIII. pontja állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 608. o.


MELLÉKLET

I.   Az 1307/2013/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett, az alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok

(ezer EUR)

Naptári év

2022

Belgium

206 964

Dánia

496 739

Németország

2 819 741

Írország

814 613

Görögország

1 068 315

Spanyolország

2 789 560

Franciaország

3 025 958

Horvátország

181 856

Olaszország

2 074 792

Luxemburg

22 741

Málta

650

Hollandia

424 101

Ausztria

458 384

Portugália

268 021

Szlovénia

72 697

Finnország

259 284

Svédország

391 651

II.   Az 1307/2013/EU rendelet 36. cikkének (4) bekezdésében említett, az egységes területalapú támogatási rendszerre vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok

(ezer EUR)

Naptári év

2022

Bulgária

381 002

Csehország

464 763

Észtország

127 424

Ciprus

29 400

Lettország

175 229

Litvánia

224 175

Magyarország

712 920

Lengyelország

1 549 794

Románia

947 209

Szlovákia

205 513

III.   Az 1307/2013/EU rendelet 42. Cikkének (2) bekezdésében említett, átcsoportosítással nyújtható támogatásra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok

(ezer EUR)

Naptári év

2022

Belgium

45 157

Bulgária

55 967

Németország

316 571

Franciaország

672 643

Horvátország

40 323

Litvánia

86 777

Lengyelország

281 472

Portugália

78 100

Románia

106 527

Szlovákia

10 600

IV.   Az 1307/2013/EU rendelet 47. cikkének (3) bekezdésében említett, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatásra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok

(ezer EUR)

Naptári év

2022

Belgium

141 599

Bulgária

239 177

Csehország

254 432

Dánia

234 909

Németország

1 356 732

Észtország

58 073

Írország

355 885

Görögország

538 858

Spanyolország

1 439 232

Franciaország

2 017 928

Horvátország

120 968

Olaszország

1 088 559

Ciprus

14 294

Lettország

95 742

Litvánia

173 555

Luxemburg

10 030

Magyarország

391 715

Málta

1 573

Hollandia

182 933

Ausztria

203 275

Lengyelország

1 017 370

Portugália

205 658

Románia

575 809

Szlovénia

39 459

Szlovákia

118 810

Finnország

155 260

Svédország

205 771

V.   Az 1307/2013/EU rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében említett, a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó támogatásra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok

(ezer EUR)

Naptári év

2022

Dánia

2 857

Szlovénia

2 078

VI.   Az 1307/2013/EU rendelet 51. cikkének (4) bekezdésében említett, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatásra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok

(ezer EUR)

Naptári év

2022

Belgium

8 909

Bulgária

1 521

Csehország

1 696

Dánia

15 661

Németország

45 224

Észtország

1 258

Írország

23 726

Görögország

35 924

Spanyolország

95 949

Franciaország

67 264

Horvátország

8 065

Olaszország

72 571

Ciprus

476

Lettország

2 489

Litvánia

7 231

Luxemburg

501

Magyarország

5 223

Málta

21

Hollandia

12 196

Ausztria

13 552

Lengyelország

33 912

Portugália

13 711

Románia

22 766

Szlovénia

1 578

Szlovákia

1 706

Finnország

5 175

Svédország

13 718

VII.   Az 1307/2013/EU rendelet 51. Cikkének (1) bekezdésében említett, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás maximális összegei

(ezer EUR)

Naptári év

2022

Belgium

9 440

Bulgária

15 945

Csehország

16 962

Dánia

15 661

Németország

90 449

Észtország

3 872

Írország

23 726

Görögország

35 924

Spanyolország

95 949

Franciaország

134 529

Horvátország

8 065

Olaszország

72 571

Ciprus

953

Lettország

6 383

Litvánia

11 570

Luxemburg

669

Magyarország

26 114

Málta

105

Hollandia

12 196

Ausztria

13 552

Lengyelország

67 825

Portugália

13 711

Románia

38 387

Szlovénia

2 631

Szlovákia

7 921

Finnország

10 351

Svédország

13 718

VIII.   Az 1307/2013/EU rendelet 53. cikkének (7) bekezdésében említett, a termeléstől függő önkéntes támogatásra vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárok

(ezer EUR)

Naptári év

2022

Belgium

79 279

Bulgária

119 588

Csehország

127 216

Dánia

32 863

Észtország

6 821

Írország

3 000

Görögország

178 243

Spanyolország

573 444

Franciaország

1 008 964

Horvátország

60 484

Olaszország

468 806

Ciprus

3 812

Lettország

45 680

Litvánia

86 777

Luxemburg

160

Magyarország

195 857

Málta

3 000

Hollandia

3 350

Ausztria

14 229

Lengyelország

508 685

Portugália

134 434

Románia

276 893

Szlovénia

17 099

Szlovákia

59 405

Finnország

101 436

Svédország

89 168


Top