EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0031

A Tanács 94/31/ek irányelve (1994. június 27.) a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv módosításáról

OJ L 168, 2.7.1994, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 200 - 200
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 200 - 200
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 76 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 76 - 76

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; közvetve hatályon kívül helyezte: 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/31/oj

31994L0031Hivatalos Lap L 168 , 02/07/1994 o. 0028 - 0028
finn különkiadás fejezet 15 kötet 13 o. 0200
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 13 o. 0200


A Tanács 94/31/EK irányelve

(1994. június 27.)

a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően,

mivel a 75/442/EGK tanácsi irányelv [3] 18. cikke szerint felállított bizottság munkája következtében nyilvánvalóvá vált, hogy a 91/689/EGK irányelv [4] által rögzített határidőn belül nem lehet megfogalmazni egy kötelező jegyzéket a veszélyes hulladékokról, de mivel a 91/689/EGK irányelv végrehajtása egy ilyen, a Bizottság által megállapítandó jegyzéktől függ;

mivel a 91/689/EGK irányelv végrehajtásának biztosítása a lehető legrövidebb időn belül szükséges;

mivel mindazonáltal a veszélyes hulladékok bizottsági jegyzékét a 91/689/EGK irányelv 1. cikke (4) bekezdésének megfelelően meg kell állapítani;

mivel ezért a mérgező és veszélyes hulladékokról szóló, 1978. március 20-i 78/319/EGK tanácsi irányelv [5] hatályon kívül helyezését el kell halasztani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/689/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1995. június 27-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot."

2. A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

A 78/319/EGK irányelv 1995. június 27-ével hatályát veszti."

2. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1994. június 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Simitis

[1] HL C 271., 1993.10.7., 16. o.

[2] HL C 34., 1994.2.2., 7. o.

[3] HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb a 91/156/EGK irányelvvel (HL L 78., 1991.3.26., 32. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 377., 1991.12.31., 20. o.

[5] HL L 84., 1978.3.31., 43. o A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel (HL L 377., 1991.12.31., 48. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Top