Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:168:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 168, 2 juli 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 168
37e jaargang
2 juli 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EG) nr. 1603/94 van de Commissie van 1 juli 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

1

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1604/94 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1994 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op bepaalde textielprodukten, van oorsprong uit India, Pakistan, Indonesië, Thailand en China, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

3

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1605/94 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1994 tot stopzetting van de afboekingen op tariefplafonds die, in het kader van de algemene tariefpreferenties, bij Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad zijn vastgesteld voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1994 voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit Indonesië, China, Zuid-Korea, Brazilië, Pakistan, Maleisië, Sri Lanka, Singapore en Thailand

9

 

*

Verordening (EG) nr. 1606/94 van de Commissie van 1 juli 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 335/94 inzake de vrijstelling van de heffing bij invoer voor bepaalde produkten van de sector granen, in het kader van de Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en, respectievelijk, de Republiek Bulgarije en Roemenië anderzijds

13

  

Verordening (EG) nr. 1607/94 van de Commissie van 1 juli 1994 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

16

  

Verordening (EG) nr. 1608/94 van de Commissie van 1 juli 1994 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

18

  

Verordening (EG) nr. 1609/94 van de Commissie van 1 juli 1994 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

21

  

Verordening (EG) nr. 1610/94 van de Commissie van 1 juli 1994 tot vaststelling van de specifieke landbouwomrekeningskoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand juni 1994

22

  

Verordening (EG) nr. 1611/94 van de Commissie van 1 juli 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

24

  

Verordening (EG) nr. 1612/94 van de Commissie van 1 juli 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

26

 

*

Richtlijn 94/31/EG van de Raad van 27 juni 1994 tot wijziging van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen

28

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

94/369/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 20 juni 1994 betreffende de toekenning van aanvullende macro- financiële bijstand aan Roemenië

29

  

94/370/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 21 juni 1994 tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied

31

  

94/371/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 20 juni 1994 tot vaststelling van specifieke gezondheidsvoorschriften voor het in de handel brengen van bepaalde soorten eieren

34

 
  

Rectificaties

 
  

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1479/94 van de Commissie van 27 juni 1994 inzake de levering van granen als voedselhulp (PB nr. L 159 van 28.6.1994)

36
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top