EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:168:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 168, 2. juli 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 168
37. årgang
2. juli 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1603/94 af 1. juli 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

1

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1604/94 af 30. juni 1994 om genindførelse af opkrævning af told for visse tekstilvarer med oprindelse i Indien, Pakistan, Indonesien, Thailand og Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

3

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1605/94 af 30. juni 1994 om indstilling af afskrivningerne på det toldloft, der som led i de generelle toldpræferencer i periode, 1. januar 1994 til 30. juni 1994 er åbnet ved Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90 for visse industrivarer, som har oprindelse i Indonesien, Kina, Sydkorea, Brasilien, Pakistan, Malaysia, Sri Lanka, Singapore og Thailand

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1606/94 af 1. juli 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 335/94 om den fritagelse for importafgift for visse kornprodukter, der er fastsat i aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien og Rumænien

13

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/94 af 1. juli 1994 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

16

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1608/94 af 1. juli 1994 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

18

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/94 af 1. juli 1994 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

21

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1610/94 af 1. juli 1994 om fastsættelse for juni 1994 af den specifikke landbrugsomregningskurs for revisionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren

22

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1611/94 af 1. juli 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

24

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1612/94 af 1. juli 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

26

 

*

Rådets direktiv 94/31/EF af 27. juni 1994 om ændring af direktiv 91/689/EØF om farligt affald

28

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

94/369/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 20. juni 1994 om yderligere makrofinansiel bistand til Rumænien

29

  

94/370/EF:

 
 

*

Rådets beslutning af 21. juni 1994 om ændring af beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet

31

  

94/371/EF:

 
 

*

Rådets beslutning af 20. juni 1994 om særlige hygiejnebetingelser for afsætning af visse ægtyper

34

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/94 af 27. juni 1994 om levering af korn som fødevarehjælp (EFT nr. L 159 af 28. 6.1994)

36
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top