EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:349:TOC

Službeni list Europske unije, L 349, 5 prosinca 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 349

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
5. prosinca 2014.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2014/104/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije ( 1 )

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 1290/2014 od 4. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini i o izmjeni Uredbe (EU) br. 960/2014 kojom se mijenja Uredba (EU) br. 833/2014

20

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1291/2014 оd 16. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN 13986 te zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN 14915 s obzirom na njihovu sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova ( 1 )

25

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1292/2014 оd 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme EN 14342 s obzirom na reakciju na požar ( 1 )

27

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014 оd 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar ( 1 )

29

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1294/2014 оd 4. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 u pogledu visine pristojbe za prijavu i pristojbe za ispitivanje koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

30

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1295/2014 оd 4. prosinca 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla ( 1 )

33

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1296/2014 оd 4. prosinca 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

41

 

 

DIREKTIVE

 

*

Provedbena direktiva Komisije 2014/105/EU оd 4. prosinca 2014. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća ( 1 )

44

 

 

ODLUKE

 

 

2014/871/EU

 

*

Odluka Vijeća od 1. prosinca 2014. o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na osmoj Konferenciji stranaka Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih nesreća u pogledu prijedloga izmjene Dodatka I. toj Konvenciji

50

 

*

Odluka Vijeća 2014/872/ZVSP od 4. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, i Odluke 2014/659/ZVSP o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP

58

 

 

2014/873/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 3. prosinca 2014. o stavljanju izvan snage Odluke 2002/249/EZ o određenim zaštitnim mjerama s obzirom na određene proizvode ribarstva i akvakulture namijenjene prehrani ljudi koji se uvoze iz Mjanmara (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9057)  ( 1 )

61

 

 

2014/874/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 3. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2008/866/EZ o hitnim mjerama za obustavu uvoza iz Perua određenih školjkaša namijenjenih prehrani ljudi u pogledu razdoblja njezine primjene (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9113)  ( 1 )

63

 

 

2014/875/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 4. prosinca 2014. o objavi u Službenom listu Europske unije uputa na normu EN 15649-2:2009+A2:2013 za plutajuće proizvode za slobodno vrijeme za uporabu na i u vodi te na normu EN 957-6:2010+A1:2014 za opremu za vježbanje, u skladu s Direktivom 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

65

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top