EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:349:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 349, 5. prosince 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 349

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
5. prosince 2014


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1290/2014 ze dne 4. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině a nařízení (EU) č. 960/2014 měnící nařízení (EU) č. 833/2014

20

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1291/2014 ze dne 16. července 2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986 a vnějších a vnitřních obkladů z rostlého dřeva podle normy EN 14915, pokud jde o jejich požární odolnost, pokud se používají k obkládání stěn a stropů ( 1 )

25

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1292/2014 ze dne 17. července 2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných dřevěných podlahovin spadajících pod normu EN 14342, pokud jde o jejich reakci na oheň ( 1 )

27

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1293/2014 ze dne 17. července 2014 o podmínkách pro klasifikaci bez nutnosti zkoušení kovových latí a lišt pro vnitřní omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-1, kovových latí a lišt pro vnější omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-2 a kovových lišt a profilů, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14353, pokud jde o reakci na oheň ( 1 )

29

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1294/2014 ze dne 4. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o výši poplatku za žádost a zkušebního poplatku, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

30

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1295/2014 ze dne 4. prosince 2014, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu ( 1 )

33

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1296/2014 ze dne 4. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

41

 

 

SMĚRNICE

 

*

Prováděcí směrnice Komise 2014/105/EU ze dne 4. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny ( 1 )

44

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/871/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2014 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na osmém zasedání konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, pokud jde o návrh na změnu přílohy I uvedené úmluvy

50

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/872/SZBP ze dne 4. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině a rozhodnutí 2014/659/SZBP měnící rozhodnutí 2014/512/SZBP

58

 

 

2014/873/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2014, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/249/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se některých produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě a dovážených z Myanmaru (oznámeno pod číslem C(2014) 9057)  ( 1 )

61

 

 

2014/874/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2014) 9113)  ( 1 )

63

 

 

2014/875/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2014 o zveřejnění odkazů na normu EN 15649-2:2009+A2:2013 pro plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě a na normu EN 957-6:2010+A1:2014 pro stacionární tréninková zařízení v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ( 1 )

65

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top