EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:349:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 349, 2014 m. gruodžio 5 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 349

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. gruodžio 5d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/104/ES dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo, atlyginimo ( 1 )

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. gruodžio 4 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) Nr. 960/2014, kuris iš dalies keičia Reglamentą (ES) Nr. 833/2014

20

 

*

2014 m. liepos 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1291/2014 dėl medienos plokščių, kurioms taikomas EN 13986 darnusis standartas, ir natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis, kurioms taikomas EN 14915 darnusis standartas, jei jos naudojamos sienoms ir luboms dengti, klasifikavimo pagal atsparumą ugniai sąlygų, neatliekant bandymų ( 1 )

25

 

*

2014 m. liepos 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1292/2014 dėl tam tikros nepadengtos medinės grindų dangos, kuriai taikomas darnusis standartas EN 14342, klasifikavimo pagal degumą sąlygų, neatliekant bandymų ( 1 )

27

 

*

2014 m. liepos 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1293/2014 dėl metalinių tinko pagrindų ir profiliuočių, skirtų vidiniam tinkavimui, įtrauktų į darniojo standarto EN 13658–1 taikymo sritį, metalinių tinko pagrindų ir profiliuočių, skirtų išoriniam tinkavimui, įtrauktų į darniojo standarto EN 13658–2 taikymo sritį, ir metalinių kampuočių ir specialiųjų profiliuočių, įtrauktų į darniojo standarto EN 14353 taikymo sritį, klasifikavimo pagal degumą sąlygų, neatliekant bandymų ( 1 )

29

 

*

2014 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1294/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1238/95 nuostatos dėl Bendrijos augalų veislių tarnybai mokėtino paraiškos mokesčio ir ekspertizės mokesčio dydžio

30

 

*

2014 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1295/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas ( 1 )

33

 

 

2014 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1296/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

41

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/105/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2003/90/EB ir 2003/91/EB, kuriomis nustatomos Tarybos direktyvų 2002/53/EB 7 straipsnio ir Tarybos direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemonės, susijusios su žemės ūkio augalų ir daržovių rūšių tam tikrų veislių būtinaisiais tikrintinais požymiais ir būtinosiomis tikrinimo sąlygomis ( 1 )

44

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/871/ES

 

*

2014 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi aštuntajame Konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio Šalių konferencijos pasitarime, dėl pasiūlymo iš dalies keisti tos Konvencijos I priedą

50

 

*

2014 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas 2014/872/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, ir Sprendimas 2014/659/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP

58

 

 

2014/873/ES

 

*

2014 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2002/249/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų žmonėms vartoti skirtiems tam tikriems žuvininkystės ir akvakultūros produktams, importuojamiems iš Mianmaro (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9057)  ( 1 )

61

 

 

2014/874/ES

 

*

2014 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9113)  ( 1 )

63

 

 

2014/875/ES

 

*

2014 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl nuorodų į plūdriųjų laisvalaikio reikmenų, naudojamų ant vandens ir vandenyje, standartą EN 15649–2:2009+A2:2013 ir į stacionariųjų treniruoklių standartą EN 957–6:2010+A1:2014 paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB ( 1 )

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top