EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:349:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 349, 2014. gada 5. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 349

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 5. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/104/ES (2014. gada 26. novembris) par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1290/2014 (2014. gada 4. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 960/2014, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

20

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1291/2014 (2014. gada 16. jūlijs) par standartam EN 13986 atbilstošu kokmateriāla plātņu un standartam EN 14915 atbilstošu masīvkoksnes paneļu apšuvumu ugunsdrošības klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas, ja tie izmantoti sienu un griestu segumiem ( 1 )

25

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1292/2014 (2014. gada 17. jūlijs) par noteiktu nepārklātu koka grīdas segumu, kuri atbilst standartam EN 14342, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsreakciju ( 1 )

27

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1293/2014 (2014. gada 17. jūlijs) par iekšējam apmetumam paredzēto metāla sietu un līstu, uz ko attiecas harmonizētais standarts EN 13658-1, ārējam apmetumam paredzēto metāla sietu un līstu, uz ko attiecas harmonizētais standarts EN 13658-2, un metāla līstu un profilu, uz ko attiecas harmonizētais standarts EN 14353, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsreakciju ( 1 )

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1294/2014 (2014. gada 4. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1238/95 attiecībā uz Kopienas Augu šķirņu birojam maksājamās pieteikuma maksas un izskatīšanas maksas līmeni

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1295/2014 (2014. gada 4. decembris), ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli ( 1 )

33

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1296/2014 (2014. gada 4. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

41

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/105/ES (2014. gada 4. decembris), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, nosakot attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu pārbaudes nosacījumiem ( 1 )

44

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/871/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 1. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību Pušu astotajā konferencē attiecībā uz priekšlikumu grozīt minētās konvencijas I pielikumu

50

 

*

Padomes Lēmums 2014/872/KĀDP (2014. gada 4. decembris), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, un Lēmumu 2014/659/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

58

 

 

2014/873/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 3. decembris), ar ko atceļ Lēmumu 2002/249/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz dažiem lietošanai pārtikā paredzētiem zvejniecības un akvakultūras produktiem, kas ievesti no Mjanmas (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9057  ( 1 )

61

 

 

2014/874/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 3. decembris), ar ko attiecībā uz piemērošanas termiņu groza Lēmumu 2008/866/EK par neatliekamajiem pasākumiem, ar ko pārtrauc lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu gliemeņu importu no Peru (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9113)  ( 1 )

63

 

 

2014/875/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 4. decembris) par atsauču uz standartu EN 15649-2:2009+A2:2013 par peldlīdzekļiem lietošanai ūdenī un uz ūdens brīvajā laikā un uz standartu EN 957-6:2010+A1:2014 par stacionārajiem trenažieriem publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/95/EK ( 1 )

65

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top