EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:349:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 349, 5. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 349

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
5. december 2014


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/104/EU af 26. november 2014 om visse regler for søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af bestemmelser i medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceret ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, og om ændring af forordning (EU) nr. 960/2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014

20

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1291/2014 af 16. juli 2014 om betingelserne for klassificering, uden prøvning, af træbaserede plader i henhold til EN 13986 og massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug i henhold til EN 14915 med hensyn til deres brandbeskyttelsesevne ved brug til væg- og loftsbeklædning ( 1 )

25

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1292/2014 af 17. juli 2014 om betingelser for klassificering uden prøvning af visse typer ikke-overfladebehandlede trægulve i overensstemmelse med EN 14342 for så vidt angår reaktion ved brand ( 1 )

27

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1293/2014 af 17. juli 2014 om betingelserne for klassificering uden prøvning af pudsprofiler og pudsbærere af metal til indvendigt puds, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 13658-1, pudsprofiler og pudsbærere af metal til udvendigt puds, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 13658-2, og dekorative og beskyttende profiler af metal, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 14353, med hensyn til deres reaktion ved brand ( 1 )

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1294/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1238/95 for så vidt angår det ansøgningsgebyr og afprøvningsgebyr, som skal betales til EF-Sortsmyndigheden

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1295/2014 af 4. december 2014 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse ( 1 )

33

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1296/2014 af 4. december 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

41

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/105/EU af 4. december 2014 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF og artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter ( 1 )

44

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/871/EU

 

*

Rådets afgørelse af 1. december 2014 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union på ottende konference mellem parterne i konventionen om grænseoverskridende virkninger af industriulykker til forslaget til en ændring af bilag I til konventionen

50

 

*

Rådets afgørelse 2014/872/FUSP af 4. december 2014 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, og afgørelse 2014/659/FUSP om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP

58

 

 

2014/873/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 3. december 2014 om ophævelse af beslutning 2002/249/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer og akvakulturprodukter til konsum importeret fra Myanmar (meddelt under nummer C(2014) 9057)  ( 1 )

61

 

 

2014/874/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 3. december 2014 om ændring af beslutning 2008/866/EF om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum, for så vidt angår dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer C(2014) 9113)  ( 1 )

63

 

 

2014/875/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. december 2014 om offentliggørelsen af referencerne til standard EN 15649-2:2009+A2:2013 for flydende fritidsartikler til brug på og i vandet og standard EN 957-6:2010+A1:2014 for stationært træningsudstyr i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF ( 1 )

65

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 ( EUT L 187 af 26.6.2014 )

67

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top