EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:349:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 349, 5. detsember 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 349

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
5. detsember 2014


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/104/EL, 26. november 2014, teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1290/2014, 4. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014 muutvat määrust (EL) nr 960/2014

20

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1291/2014, 16. juuli 2014, seina- ja laekattematerjalina kasutatavate ühtlustatud standardiga EN 13986 hõlmatud puidupõhiste paneelide ja ühtlustatud standardiga EN 14915 hõlmatud täispuit-tahveldise ja -vooderdise liigitamise tingimuste kohta tulekaitsevõime järgi ilma katsetamiseta ( 1 )

25

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1292/2014, 17. juuli 2014, tingimuste kohta standardile EN 14342 vastavate teatavate pinnakatteta puidust põrandakatete liigitamiseks tuletundlikkuse järgi ilma katsetamiseta ( 1 )

27

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1293/2014, 17. juuli 2014, tingimuste kohta standardile EN 13658-1 vastavate, siseruumide krohvimiseks mõeldud metallist raabitsvõrkude ja simside, standardile EN 13658-2 vastavate, väliskrohvimiseks mõeldud metallist raabitsvõrkude ja simside ning standardile EN 14353 vastavate metallist simside ja tugevdusliistude liigitamiseks tuletundlikkuse järgi ilma katsetamiseta ( 1 )

29

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1294/2014, 4. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1238/95 Ühenduse Sordiametile tasutavate taotluse esitamise ja registreerimiskatsetega seotud lõivude suuruse osas

30

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1295/2014, 4. detsember 2014, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I lisa ( 1 )

33

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1296/2014, 4. detsember 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

41

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv 2014/105/EL, 4. detsember 2014, millega muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed vastavalt nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 ja nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks seoses põllumajandustaimesortide ja köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimustega ( 1 )

44

 

 

OTSUSED

 

 

2014/871/EL

 

*

Nõukogu otsus, 1. detsember 2014, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht tööstusõnnetuste piiriülese mõju konventsiooni osaliste kaheksandal konverentsil seoses konventsiooni I lisa muutmise ettepanekuga

50

 

*

Nõukogu otsus 2014/872/ÜVJP, 4. detsember 2014, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, ja otsust 2014/659/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP

58

 

 

2014/873/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 3. detsember 2014, millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2002/249/EÜ teatavate kaitsemeetmete kohta seoses teatavate Myanmarist imporditud inimtoiduks ettenähtud kala- ja akvakultuuri toodetega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9057 all)  ( 1 )

61

 

 

2014/874/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 3. detsember 2014, millega muudetakse kohaldamisaja osas otsust 2008/866/EÜ erakorraliste meetmete kohta, millega peatatakse inimtoiduks ettenähtud kahepoolmeliste molluskite import Peruust (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9113 all)  ( 1 )

63

 

 

2014/875/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 4. detsember 2014, veepinnal või vees kasutatavate ujuvate vabaajatoodete standardi EN 15649-2:2009+A2:2013 ning statsionaarse treenimisvarustuse standardi EN 957–6:2010+A1:2014 viidete avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ ( 1 )

65

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top