EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1030

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1030/2013 оd 24. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

OJ L 283, 25.10.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1030/oj

25.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/15


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1030/2013

оd 24. listopada 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 13. stavak 3., članak 15. stavak 2. i članak 40.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 834/2007 utvrđuju se osnovni zahtjevi za ekološku proizvodnju morskih algi i životinja akvakulture. Detaljna pravila za provedbu tih zahtjeva utvrđena su Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008 (2), kako je izmijenjena posebno Uredbom Komisije (EZ) br. 710/2009 (3).

(2)

U skladu s člankom 95. stavkom 11. Uredbe (EZ) br. 889/2008 nacionalna tijela mogu odobriti proizvodnim jedinicama za akvakulturu i morske alge koje su osnovane prije 1. siječnja 2009. i koje su proizvodile u skladu s nacionalnim pravilima za ekološku proizvodnju da pod određenim uvjetima zadrže svoj ekološki status u razdoblju koje istječe 1. srpnja 2013.

(3)

Sedam država članica nedavno je podnijelo zahtjeve za reviziju pravila o proizvodima, tvarima i tehnikama koje se mogu koristiti u ekološkoj proizvodnji proizvoda akvakulture. Te zahtjeve treba ocijeniti stručna skupina za tehničko savjetovanje o ekološkoj proizvodnji koja je osnovana Odlukom Komisije 2009/427/EZ (4).

(4)

Ekološka proizvodnja morskih algi i ekološka proizvodnja životinja akvakulture još uvijek su prilično nova područja koja su obilježena velikom raznolikošću i visokom razinom tehničke složenosti te je postalo očito da je potreban duži prijelazni rok.

(5)

Radi omogućavanja kontinuiteta i pružanja potrebnog vremena za ocjenjivanje zahtjeva koje su podnijele države članice te izbjegavanja smetnji za proizvodne jedinice koje su osnovane prije 1. siječnja 2009. i koje su proizvodile u skladu s nacionalnim pravilima, prikladno je produžiti prijelazno razdoblje utvrđeno člankom 95. stavkom 11. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

(6)

Kako bi se osigurao nesmetani ekološki status tih proizvodnih jedinica, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. srpnja 2013.

(7)

Uredbu (EZ) br. 889/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem regulatornog Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 95. stavku 11. Uredbe (EZ) br. 889/2008, datum „1. srpnja 2013.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2015.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. listopada 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  SL L 250, 18.9.2008., str. 1.

(3)  SL L 204, 6.8.2009., str. 15.

(4)  SL L 139, 5.6.2009., str. 29.


Top