EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1030

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1030/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul

OJ L 283, 25.10.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1030/oj

25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1030/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 13 alineatul (3), articolul 15 alineatul (2) și articolul 40,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 stabilește cerințele de bază pentru producția ecologică de alge marine și de animale de acvacultură. Norme detaliate privind punerea în aplicare a acestor cerințe sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei (2), astfel cum a fost modificat în special prin Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei (3).

(2)

În conformitate cu articolul 95 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, autoritățile naționale pot autoriza, pentru o perioadă care se încheie la 1 iulie 2013, unitățile de producție de animale de acvacultură și de alge marine care au fost înființate și produc în conformitate cu normele ecologice acceptate la nivel național înainte de 1 ianuarie 2009, să își păstreze statutul lor ecologic în anumite condiții.

(3)

Șapte state membre au depus recent cereri de revizuire a normelor privind produsele, substanțele și tehnicile care pot fi utilizate în producția ecologică de animale de acvacultură. Aceste cereri ar trebui evaluate de grupul de experți pentru consultanță tehnică în domeniul producției ecologice constituit prin Decizia 2009/427/CE a Comisiei (4).

(4)

Producția ecologică de alge marine și de animale de acvacultură reprezintă încă două domenii relativ noi, caracterizate de o mare diversitate și de un nivel ridicat de complexitate tehnică, astfel încât a devenit evident că este nevoie de o perioadă de tranziție mai îndelungată.

(5)

Pentru a permite continuitatea și pentru a dispune de timpul necesar evaluării cererilor înaintate de statele membre, precum și pentru a evita perturbarea unităților de producție care au fost înființate și care produc în conformitate cu normele acceptate la nivel național înainte de 1 ianuarie 2009, este oportun să se prelungească perioada de tranziție prevăzută la articolul 95 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

(6)

Pentru a se asigura că nu există perturbări ale statutului ecologic al acestor unități de producție, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 iulie 2013.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 95 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, „1 iulie 2013” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2015”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 250, 18.9.2008, p. 1.

(3)  JO L 204, 6.8.2009, p. 15.

(4)  JO L 139, 5.6.2009, p. 29.


Top