EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:283:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 283, 25 ta' Ottubru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.283.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 283

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
25 ta' Ottubru 2013


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Nru 1025/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2013 li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika Kirgiża

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1026/2013 tat-22 ta’ Ottubru 2013 li jwaqqaf ir-reviżjoni interim parzjali dwar il-miżuri antidumping applikabbli għal importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, kif estiżi għal importazzjonijiet ikkunsinjati mill-Malasja, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Malasja kif ukoll jekk le

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1027/2013 tat-23 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-bakkaljaw fiż-żona ta' Skagerrak minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1028/2013 tat-23 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-redfish fl-ilmijiet tal-UE u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żona V; fl-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

11

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1029/2013 tat-23 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tal-merluzz fiż-żoni VI u VII; fl-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali fiż-żona Vb; fl-ilmijiet internazzjonali fiż-żoni XII u XIV minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Pajjiżi l-Baxxi

13

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1030/2013 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 889/2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku

15

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2013 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li japprova s-sustanza attiva penflufen, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

17

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1032/2013 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li japprova l-aċidu bromoaċetiku bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 4 ( 1 )

22

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1033/2013 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li japprova s-sulfat tar-ram pentaidrat bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 2 ( 1 )

25

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1034/2013 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li japprova l-fosfid tal-aluminju li jirrilaxxa l-fosfina bħala sustanza attiva għall-użu fi prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 20 ( 1 )

28

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1035/2013 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li japprova l-aċidu benżojku bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tipi 3 u 4 ( 1 )

31

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1036/2013 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li japprova l-etofenproks bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18 ( 1 )

35

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1037/2013 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li japprova l-IPBC bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 6 ( 1 )

38

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1038/2013 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li japprova t-tebukonażol bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tipi 7 u 10 ( 1 )

40

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1039/2013 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li jimmodifika l-approvazzjoni tal-aċidu nonanojku bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 2 ( 1 )

43

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1040/2013 tal-24 ta’ Ottubru 2013 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ endo-1,4-beta-ksilanażi prodotta minn Trichoderma reesei (MUCL 49755), u endo-1,3 (4) -beta-glukanażi prodotta minn Trichoderma reesei (MUCL 49754) bħala addittiv tal-għalf għall-ħnieżer għat-tismin u speċijiet minuri ta’ porċini Sus scrofa domesticus u dundjani għat-tismin (detentur tal-awtorizzazzjoni Aveve NV) ( 1 )

46

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1041/2013 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

50

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta’ membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti ( ĠU L 258, 1.10.2009 )

52

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top