EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1030

A Bizottság 1030/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. október 24. ) az ökológiai termelés, címkézés és ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról

OJ L 283, 25.10.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1030/oj

25.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/15


A BIZOTTSÁG 1030/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. október 24.)

az ökológiai termelés, címkézés és ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére, 15. cikke (2) bekezdésére, valamint 40. cikkére,

mivel:

(1)

A 834/2007/EK rendelet alapvető követelményeket határoz meg a tengeri moszat és a tenyésztett víziállatok ökológiai termelésére vonatkozóan. Az elsősorban a 710/2009/EK bizottsági rendelettel (2) módosított 889/2008/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza a fent említett követelmények végrehajtásának részletes szabályait.

(2)

A 889/2008/EK rendelet 95. cikkének (11) bekezdése értelmében a nemzeti hatóságok a 2013. július 1-jéig tartó időszakra engedélyezhetik, hogy azok a víziállat- és tengerimoszat-termelő egységek, amelyek 2009. január 1-je előtt létesültek és a nemzeti szinten elfogadott ökológiai szabályok alapján folytatnak tevékenységet, meghatározott feltételek mellett megtartsák az ökológiai státust.

(3)

A közelmúltban hét tagállam kérelmet nyújtott be az ökológiai akvakultúrás termelésben használható termékekre, anyagokra és technikákra vonatkozó szabályok felülvizsgálata iránt. Az említett kérelmeket a 2009/427/EK bizottsági határozat (4) által létrehozott biogazdálkodással kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoportnak kell értékelnie.

(4)

A tengeri moszat és a tenyésztett víziállatok ökológiai termelése viszonylag új terület, amelyet nagyfokú sokféleség és technikai összetettség jellemez, és nyilvánvalóvá vált, hogy hosszabb átmeneti időszakra van szükség.

(5)

A folyamatosság és a tagállamok által benyújtott kérelmek értékeléséhez szükséges idő biztosítása érdekében, valamint hogy a 2009. január 1-je előtt létesült és a nemzeti szinten elfogadott ökológiai szabályok alapján tevékenységet folytató termelési egységek elkerülhessék a fennakadást, helyénvaló meghosszabbítani a 889/2008/EK rendelet 95. cikkének (11) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakot.

(6)

Annak biztosítása céljából, hogy az említett termelési egységek ökológiai státusukat megszakítás nélkül megőrizhessék, ezt a rendeletet 2013. július 1-jétől alkalmazni kell.

(7)

A 889/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó szabályozási bizottság véleményével,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

1. cikk

A 889/2008/EK rendelet 95. cikke (11) bekezdésében a „2013. július 1-ig” szöveg helyébe a „2015. január 1-jéig” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  HL L 204., 2009.8.6., 15. o.

(3)  HL L 250., 2008.9.18., 1. o.

(4)  HL L 139., 2009.6.5., 29. o.


Top