Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:283:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 283, 25. október 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.283.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 283

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
25. októbra 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1025/2013/EÚ z 22. októbra 2013, ktorým sa poskytuje makrofinančná pomoc Kirgizskej republike

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1026/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení uplatňovaných na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz týchto materiálov zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii alebo nie

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1027/2013 z 23. októbra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky škvrnitej v oblasti Skagerraku

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1028/2013 z 23. októbra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Nemecka zakazuje lov sebastesov vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zóny V, ako aj v medzinárodných vodách zón XII a XIV

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1029/2013 z 23. októbra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Holandska zakazuje lov merlúzy európskej vo vodách zón VI a VII, vo vodách EÚ a medzinárodných vodách zóny Vb, ako aj v medzinárodných vodách zón XII a XIV

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1030/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka penflufén a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1)

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1032/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa schvaľuje kyselina brómoctová ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 4 (1)

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1033/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa schvaľuje pentahydrát síranu meďnatého ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 (1)

25

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1034/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa schvaľuje fosfid hlinitý uvoľňujúci fosfín ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 20 (1)

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1035/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa schvaľuje kyselina benzoová ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 3 a 4 (1)

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1036/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa schvaľuje etofenprox ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 (1)

35

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1037/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa schvaľuje IPBC ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 6 (1)

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1038/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa schvaľuje tebukonazol ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 7 a 10 (1)

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1039/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa mení schválenie kyseliny nonánovej ako existujúcej účinnej látky na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 (1)

43

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1040/2013 z 24. októbra 2013 o povolení prípravku endo-1,4-β-xylanázy produkovanej kmeňom Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-β-glukanázy produkovanej kmeňom Trichoderma reesei (MUCL 49754) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ošípané na výkrm a menej významné druhy ošípaných na výkrm okrem Sus scrofa domesticus a výkrmové morky (držiteľ povolenia: Aveve NV) (1)

46

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1041/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

50

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top