EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:210:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, C 210, 25 Bealtaine 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 210

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

Imleabhar 65
25 Bealtaine 2022


Clár

Leathanach

 

I   Rúin, moltaí agus tuairimí

 

MOLTAÍ

 

An Banc Ceannais Eorpach

2022/C 210/01

Moladh ón mbanc Ceannais Eorpach an 17 Bealtaine 2022 chuig Comhairle an Aontais Eorpaigh maidir le hiniúchóirí seachtracha Banco de Portugal (BCE/2022/24)

1


 

II   Faisnéis

 

FAISNÉIS Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

 

An Coimisiún Eorpach

2022/C 210/02

Gan cur i gcoinne comhchruinniú ar tugadh fógra faoi (Cás M.10526 — CHEVRON / NESTE BASE OIL) ( 1 )

2

2022/C 210/03

Gan cur i gcoinne comhchruinniú ar tugadh fógra faoi (Cás M.10683 — APPLIED / TEMASEK / JV) ( 1 )

3

2022/C 210/04

Gan cur i gcoinne comhchruinniú ar tugadh fógra faoi (Cás M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) ( 1 )

4


 

III   Gníomhartha ullmhúcháin

 

AN BANC CEANNAIS EORPACH

2022/C 210/05

Tuairim ón mBanc ceannais eorpach an 16 Feabhra 2022 ar thogra le haghaidh rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac (CON/2022/4)

5

2022/C 210/06

Tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach an 16 Feabhra 2022 ar thogra le haghaidh treoir agus rialachán maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críoch sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta (CON/2022/5)

15


 

IV   Fógraí

 

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

 

An Coimisiún Eorpach

2022/C 210/07

Rátaí malairte an euro — 24 Bealtaine 2022

26

 

An Chúirt Iniúchóirí

2022/C 210/08

Tuarascáil speisialta Uimh. 11/2022 — “Buiséad an Aontais a chosaint – is gá úsáid níos fearr a bhaint as dúliostú”

27

 

FÓGRAÍ Ó BHALLSTÁIT

2022/C 210/09

Faisnéis arna cur in iúl ag na Ballstáit maidir le hiamh iascach

28

2022/C 210/10

Fógra faisnéise ón gCoimisiún de bhun Airteagal 16(4) de Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal — Oibleagáidí seirbhíse poiblí i leith aersheirbhísí sceidealta ( 1 )

29

2022/C 210/11

Fógra faisnéise ón gCoimisiún de bhun Airteagal 16(4) de Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal — Oibleagáidí seirbhíse poiblí i leith aersheirbhísí sceidealta ( 1 )

30

2022/C 210/12

Fógra faisnéise ón gCoimisiún de bhun Airteagal 17(5) de Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal — Cuireadh chun tairisceana i leith oibriú aersheirbhísí sceidealta i gcomhréir le hoibleagáidí seirbhíse poiblí ( 1 )

31


 

V   Fógairtí

 

NÓSANNA IMEACHTA CÚIRTE

 

Cúirt an EFTA

2022/C 210/13

Iarraidh ar Thuairim Chomhairleach ó Chúirt CSTE arna cur isteach ag Trygderetten an 26 Eanáir 2022 i gcás A v Arbeids- og velferdsdirektoratet (Cás E-2/22)

32

 

NÓSANNA IMEACHTA A BHAINEANN LEIS AN mBEARTAS IOMAÍOCHTA A CHUR CHUN FEIDHME

 

An Coimisiún Eorpach

2022/C 210/14

Réamhfhógra faoi chomhchruinniú (Cás M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA) ( 1 )

33

2022/C 210/15

Réamhfhógra faoi chomhchruinniú (Cás M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA) — Cás a d’fhéadfaí a chur faoin nós imeachta simplithe ( 1 )

35

2022/C 210/16

Réamhfhógra faoi chomhchruinniú (Cás M.10709 — PARTNERS GROUP / FORTERRO) ( 1 )

36

2022/C 210/17

Réamhfhógra faoi chomhchruinniú (Cás M.10724 — ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME) — Cás a d’fhéadfaí a chur faoin nós imeachta simplithe ( 1 )

37


 

Ceartúcháin

 

Ceartúcháin ar Fhógra ón gCoimisiún maidir le rátaí úis aisghabhála státchabhrach agus rátaí tagartha/lascaine reatha is infheidhme ón 1 Bealtaine 2022(Arna fhoilsiú i gcomhréir le hAirteagal 10 de Rialachán (CE) Uimh. 794/2004 ón gCoimisiún) ( IO C 192, 11.5.2022 )

39


 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

 

Top