EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:210:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 210, 25. mája 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 210

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
25. mája 2022


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2022/C 210/01

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 17. mája 2022 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal (ECB/2022/XX)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 210/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10526 – CHEVRON / NESTE BASE OIL) ( 1 )

2

2022/C 210/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10683 – APPLIED / TEMASEK / JV) ( 1 )

3

2022/C 210/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) ( 1 )

4


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

2022/C 210/05

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 16. februára 2022 k návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (CON/2022/4)

5

2022/C 210/06

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 16. februára 2022 k návrhu smernice a nariadenia o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (CON/2022/5)

15


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 210/07

Výmenný kurz eura — 24. mája 2022

26

 

Dvor audítorov

2022/C 210/08

Osobitná správa 11/2022 – „Ochrana rozpočtu EÚ – Čierne listiny treba využívať lepšie“

27

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2022/C 210/09

Informácie oznámené členskými štátmi v súvislosti so zákazom rybolovu

28

2022/C 210/10

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Záväzky služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

29

2022/C 210/11

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Záväzky služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

30

2022/C 210/12

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme ( 1 )

31


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2022/C 210/13

Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú 26. januára 2022 predložil Trygderetten vo veci A/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Vec E-2/22)

32

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2022/C 210/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA) ( 1 )

33

2022/C 210/15

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

35

2022/C 210/16

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10709 – PARTNERS GROUP / FORTERRO) ( 1 )

36

2022/C 210/17

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10724 – ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

37


 

Korigendá

 

Korigendum k oznámeniu Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách platných od 1. mája 2022(Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004) ( Ú. v. EÚ C 192, 11.5.2022 )

39


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top