EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:210:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 210, 25 mei 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 210

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

65e jaargang
25 mei 2022


Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Europese Centrale Bank

2022/C 210/01

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 17 mei 2022 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de Portugal (ECB/2022/24)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2022/C 210/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10526 — CHEVRON / NESTE BASE OIL) ( 1 )

2

2022/C 210/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10683 — APPLIED / TEMASEK / JV) ( 1 )

3

2022/C 210/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10692 — SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) ( 1 )

4


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPESE CENTRALE BANK

2022/C 210/05

Advies van de Europese Centrale Bank van 16 februari 2022 — Inzake een voorstel voor een verordening tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (CON/2022/4)

5

2022/C 210/06

Advies van de Europese Centrale Bank van 16 februari 2022 inzake een voorstel voor een richtlijn en een verordening tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (CON/2022/5)

15


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2022/C 210/07

Wisselkoersen van de euro — 24 mei 2022

26

 

Rekenkamer

2022/C 210/08

Speciaal verslag nr. 11/2022 — “Bescherming van de EU-begroting — betere gebruikmaking van opname op zwarte lijst nodig”

27

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2022/C 210/09

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

28

2022/C 210/10

Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten ( 1 )

29

2022/C 210/11

Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten ( 1 )

30

2022/C 210/12

Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen ( 1 )

31


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

EVA-Hof

2022/C 210/13

Verzoek van Trygderetten van 26 januari 2022 aan het EVA-Hof om een advies in de zaak A tegen Arbeids- og velferdsdirektoratet (Zaak E-2/22)

32

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2022/C 210/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA) ( 1 )

33

2022/C 210/15

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

35

2022/C 210/16

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10709 — PARTNERS GROUP / FORTERRO) ( 1 )

36

2022/C 210/17

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10724 — ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

37


 

Rectificaties

 

Rectificatie van mededeling van de Commissie betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages, zoals die vanaf 1 mei 2022 gelden (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie) ( PB C 192 van 11.5.2022 )

39


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top