EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:047:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 47, 7. helmikuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 47

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

66. vuosikerta
7. helmikuu 2023


Sisältö

Sivu

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI
ISTUNTOKAUSI 2022–2023
Istunnot 4.–7. heinäkuuta 2022
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

1


 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 5. heinäkuuta 2022

2023/C 47/01

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2022 naisten köyhyydestä Euroopassa (2021/2170(INI))

2

2023/C 47/02

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2022 kauppaa ja investointeja koskevasta indopasifisen alueen strategiasta (2021/2200(INI))

15

2023/C 47/03

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2022 EU:n ja Intian tulevasta kauppa- ja investointiyhteistyöstä (2021/2177(INI))

23

2023/C 47/04

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2022 aiheesta ”Kohti hoivatyötä koskevia EU:n yhteisiä toimia” (2021/2253(INI))

30

2023/C 47/05

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2022 mielenterveydestä digitaalisessa työelämässä (2021/2098(INI))

63

2023/C 47/06

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2022 pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2021 (2021/2184(INI))

75

 

Keskiviikko 6. heinäkuuta 2022

2023/C 47/07

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. heinäkuuta 2022 Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2021 kertomuksesta (2021/2245(INI))

87

2023/C 47/08

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. heinäkuuta 2022 Serbiaa koskevasta komission vuoden 2021 kertomuksesta (2021/2249(INI))

102

2023/C 47/09

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. heinäkuuta 2022 Kosovoa koskevasta komission vuoden 2021 kertomuksesta (2021/2246(INI))

118

2023/C 47/10

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. heinäkuuta 2022 EU:sta ja monenvälisyyden puolustamisesta (2020/2114(INI))

130

2023/C 47/11

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. heinäkuuta 2022 ruokaturvasta kehitysmaissa (2021/2208(INI))

149

2023/C 47/12

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. heinäkuuta 2022 EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelmasta (2021/2179(INI))

171

2023/C 47/13

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. heinäkuuta 2022 intersektionaalisesta syrjinnästä Euroopan unionissa: afrikkalaista, Lähi-idän, latinalaisamerikkalaista ja aasialaista syntyperää olevien naisten sosioekonominen tilanne (2021/2243(INI))

184

2023/C 47/14

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. heinäkuuta 2022 kansallisten veto-oikeuksien käyttämisestä maailmanlaajuisen verosopimuksen horjuttamiseen (2022/2734(RSP))

198

 

Torstai 7. heinäkuuta 2022

2023/C 47/15

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2022 kardinaali Zenin ja 612 Humanitarian Relief Fund -säätiön edunvalvojien pidättämisestä Hongkongissa (2022/2751(RSP))

202

2023/C 47/16

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2022 alkuperäisasukkaiden ja ympäristönsuojelijoiden tilanteesta Brasiliassa, mukaan lukien Dom Phillipsin ja Bruno Pereiran surmat (2022/2752(RSP))

205

2023/C 47/17

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2022 Tadžikistanissa sijaitsevan Vuoristo-Badahšanin autonomisen alueen tilanteesta (2022/2753(RSP))

209

2023/C 47/18

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2022 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta – vuosikertomus 2021 (2021/2203(INI))

213

2023/C 47/19

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2022 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta – vuosikertomus 2020 (2021/2235(INI))

225

2023/C 47/20

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2022 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta – vuosikertomus 2020 (2021/2234(INI))

236

2023/C 47/21

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2022 paremmasta sääntelystä: yhteistyöllä parempaa lainsäädäntöä (2021/2166(INI))

250

2023/C 47/22

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2022 Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätöksestä kumota aborttioikeudet Yhdysvalloissa ja tarpeesta turvata aborttioikeudet ja naisten terveys EU:ssa (2022/2742(RSP))

268

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 5. heinäkuuta 2022

2023/C 47/23

Euroopan parlamentin suositus 5. heinäkuuta 2022 neuvostolle ja komissiolle neuvotteluista Euroopan unionin ja Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (I.C.P.O – INTERPOL) välisestä yhteistyösopimuksesta (2022/2025(INI))

273


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 6. heinäkuuta 2022

2023/C 47/24

Euroopan parlamentin päätös 6. heinäkuuta 2022 Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta valiokunnan kokouksia koskevan 216 artiklan osalta (2022/2069(REG))

283


 

III   Valmistelevat säädökset

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 5. heinäkuuta 2022

2023/C 47/25

P9_TA(2022)0269
Digipalvelusäädös ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista (digipalvelusäädös) ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))
P9_TC1-COD(2020)0361
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/… antamiseksi digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös)

285

2023/C 47/26

P9_TA(2022)0270
Digimarkkinasäädös ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla (digimarkkinasäädös) (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))
P9_TC1-COD(2020)0374
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/… antamiseksi kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla ja direktiivien (EU) 2019/1937 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta (digimarkkinasäädös)

288

2023/C 47/27

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2022 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käyttöönotosta Kroatiassa 1 päivänä tammikuuta 2023 (COM(2022)0282 – C9-0195/2022 – 2022/0179(NLE))

289

2023/C 47/28

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2022 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12640/2021 – C9-0006/2022 – 2021/0312(NLE))

292

2023/C 47/29

P9_TA(2022)0273
Moldovaa koskevat väliaikaiset kaupan vapauttamistoimenpiteet ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Moldovasta tuotaviin tuotteisiin Euroopan unionin ja atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen nojalla sovellettavia kauppaa koskevia myönnytyksiä täydentävistä väliaikaisista kaupan vapauttamistoimenpiteistä (COM(2022)0288 – C9-0198/2022 – 2022/0188(COD))
P9_TC1-COD(2022)0188
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/… antamiseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen mukaisesti Moldovan tasavallasta peräisin oleviiin tuotteisiin sovellettavia kaupan myönnytyksiä täydentävistä väliaikaisista kauppaa vapauttavista toimenpiteistä

293

 

Keskiviikko 6. heinäkuuta 2022

2023/C 47/30

P9_TA(2022)0282
Venäjän hyökkäys Ukrainaan: kalastus- ja vesiviljelyalan kriisitoimenpiteet ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. heinäkuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin kyseessä ovat erityistoimenpiteet, joilla lievennetään kalastustoiminnalle Venäjän sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuvia seurauksia ja kyseisestä sotilaallisesta hyökkäyksestä johtuvasta markkinahäiriöstä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden toimitusketjuun aiheutuvia vaikutuksia (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))
P9_TC1-COD(2022)0118
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat erityistoimenpiteet, joilla lievennetään kalastustoiminnalle Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyssodasta aiheutuvia seurauksia ja kyseisestä hyökkäyssodasta johtuvasta markkinahäiriöstä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden toimitusketjuun aiheutuvia vaikutuksia

294

 

Torstai 7. heinäkuuta 2022

2023/C 47/31

P9_TA(2022)0294
Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys: Ukrainan myöntämiä kuljettajan asiakirjoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. heinäkuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainan lainsäädäntönsä mukaisesti myöntämiä kuljettajan asiakirjoja koskevista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta (COM(2022)0313 – C9-0201/2022 – 2022/0204(COD))
P9_TC1-COD(2022)0204
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. heinäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/… antamiseksi Ukrainan lainsäädäntönsä mukaisesti myöntämiä kuljettajan asiakirjoja koskevista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta

295

2023/C 47/32

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. heinäkuuta 2022 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomisen määrittelemisestä rikollisuuden alaksi, joka täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset (10287/1/2022 – C9-0219/2022 – 2022/0176(NLE))

296

2023/C 47/33

P9_TA(2022)0296
Poikkeuksellinen makrotaloudellinen rahoitusapu Ukrainalle ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. heinäkuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (COM(2022)0450 – C9-0221/2022 – 2022/0213(COD))
P9_TC1-COD(2022)0213
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. heinäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2022/… antamiseksi poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

297

2023/C 47/34

Euroopan parlamentin tarkistukset 7. heinäkuuta 2022 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamisesta kestävälle lentoliikenteelle (COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

298


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely

***II

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely

***III

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Parlamentin tarkistukset:

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla . Poistot ilmaistaan joko merkillä ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli.

FI

 

Top