EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:047:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 47, 7. veebruar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 47

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

66. aastakäik
7. veebruar 2023


Sisukord

Lehekülg

 

 

EUROOPA PARLAMENT
ISTUNGJÄRK 2022–2023
4.–7. juuli 2022. aasta istungid
VASTUVÕETUD TEKSTID

1


 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 5. juuli 2022

2023/C 47/01

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2022. aasta resolutsioon naiste vaesuse kohta Euroopas (2021/2170(INI))

2

2023/C 47/02

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2022. aasta resolutsioon India ja Vaikse ookeani piirkonna strateegia kohta kaubanduse ja investeeringute vallas (2021/2200(INI))

15

2023/C 47/03

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2022. aasta resolutsioon ELi ja India tulevase kaubandus- ja investeerimiskoostöö kohta (2021/2177(INI))

23

2023/C 47/04

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2022. aasta resolutsioon Euroopa hooldusvaldkonna ühismeetmed (2021/2253(INI))

30

2023/C 47/05

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2022. aasta resolutsioon vaimse tervise kohta digitaalses töökeskkonnas (2021/2098(INI))

63

2023/C 47/06

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2022. aasta resolutsioon pangandusliidu kohta – 2021. aasta aruanne (2021/2184(INI))

75

 

Kolmapäev, 6. juuli 2022

2023/C 47/07

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2022. aasta resolutsioon komisjoni Bosniat ja Hertsegoviinat käsitleva 2021. aasta aruande kohta (2021/2245(INI))

87

2023/C 47/08

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2022. aasta resolutsioon komisjoni Serbiat käsitleva 2021. aasta aruande kohta (2021/2249(INI))

102

2023/C 47/09

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2022. aasta resolutsioon komisjoni Kosovot käsitleva 2021. aasta aruande kohta (2021/2246(INI))

118

2023/C 47/10

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2022. aasta resolutsioon ELi ja mitmepoolsuse kaitse kohta (2020/2114(INI))

130

2023/C 47/11

Euroopa Parlamendi 6. juuli. 2022. aasta resolutsioon toiduga kindlustatuse tagamise kohta arengumaades (2021/2208(INI))

149

2023/C 47/12

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2022. aasta resolutsioon ELi sotsiaalmajanduse tegevuskava kohta (2021/2179(INI))

171

2023/C 47/13

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2022. aasta resolutsioon läbipõimunud diskrimineerimise kohta Euroopa Liidus: Aafrika, Lähis-Ida, Ladina-Ameerika ja Aasia päritolu naiste sotsiaal-majanduslik olukord (2021/2243(INI))

184

2023/C 47/14

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2022. aasta resolutsioon ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavate riikide vetode kohta (2022/2734(RSP))

198

 

Neljapäev, 7. juuli 2022

2023/C 47/15

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2022. aasta resolutsioon kardinal Zeni ja humanitaarabifondi 612 usaldushaldurite vahistamise kohta Hongkongis (2022/2751(RSP))

202

2023/C 47/16

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2022. aasta resolutsioon põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sealhulgas Dom Phillipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (2022/2752(RSP))

205

2023/C 47/17

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2022. aasta resolutsioon olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses oblastis (2022/2753(RSP))

209

2023/C 47/18

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2022. aasta resolutsioon Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2021. aasta aruande kohta (2021/2203(INI))

213

2023/C 47/19

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2022. aasta resolutsioon Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2020. aasta aruanne (2021/2235(INI))

225

2023/C 47/20

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2022. aasta resolutsioon Euroopa Liidu finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2020. aasta aruande kohta (2021/2234(INI))

236

2023/C 47/21

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2022. aasta resolutsioon parema õigusloome kohta: ühendatud jõududega parema õigusloome poole (2021/2166(INI))

250

2023/C 47/22

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2022. aasta resolutsioon USA Ülemkohtu otsuse kohta tühistada abordiõigus Ameerika Ühendriikides ning vajaduse kohta kaitsta abordiõigust ja naiste tervist ELis (2022/2742(RSP))

268

 

SOOVITUSED

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 5. juuli 2022

2023/C 47/23

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2022. aasta soovitus nõukogule ja komisjonile, mis käsitleb läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooni (Interpol) vahelise koostöölepingu üle (2022/2025(INI))

273


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Parlament

 

Kolmapäev, 6. juuli 2022

2023/C 47/24

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2022. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta seoses komisjonide koosolekuid käsitleva artikliga 216 (2022/2069(REG))

283


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 5. juuli 2022

2023/C 47/25

P9_TA(2022)0269
Digiteenuste määrus ***I
Euroopa Parlamendi 5. juuli. 2022. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb digiteenuste ühtset turgu (digiteenuste õigusakt) ja millega muudetakse direktiivi 2000/31/EÜ (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))
P9_TC1-COD(2020)0361
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. juulil 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, mis käsitleb digiteenuste ühtset turgu ja millega muudetakse direktiivi 2000/31/EÜ (digiteenuste määrus)

285

2023/C 47/26

P9_TA(2022)0270
Digiturgude määrus ***I
Euroopa Parlamendi 5. juuli 2022. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus konkurentsile avatud ja õiglaste turgude kohta digisektoris (digiturgude õigusakt) (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))
P9_TC1-COD(2020)0374
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. juulil 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, mis käsitleb konkurentsile avatud ja õiglaseid turge digisektoris ning millega muudetakse direktiive (EL) 2019/1937 ja (EL) 2020/1828 (digiturgude määrus)

288

2023/C 47/27

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2022. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus euro kasutuselevõtu kohta Horvaatias 1. jaanuaril 2023 (COM(2022)0282 – C9-0195/2022 – 2022/0179(NLE))

289

2023/C 47/28

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2022. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12640/2021 – C9-0006/2022 – 2021/0312(NLE))

292

2023/C 47/29

P9_TA(2022)0273
Ajutised kaubanduse liberaliseerimise meetmed Moldova suhtes ***I
Euroopa Parlamendi 5. juuli 2022. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ajutisi kaubanduse liberaliseerimise meetmeid, millega täiendatakse kaubanduskontsessioone, mida kohaldatakse Moldova toodete suhtes ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu alusel (COM(2022)0288 – C9-0198/2022 – 2022/0188(COD))
P9_TC1-COD(2022)0188
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. juulil 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, mis käsitleb ajutisi kaubanduse liberaliseerimise meetmeid, millega täiendatakse Moldova Vabariigi toodete suhtes kohaldatavaid kaubanduskontsessioone ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu alusel

293

 

Kolmapäev, 6. juuli 2022

2023/C 47/30

P9_TA(2022)0282
Venemaa sissetung Ukrainasse – kriisimeetmed kalandus- ja vesiviljelussektoris ***I
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2022. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega, millega leevendatakse Ukraina vastu suunatud Venemaa sõjalise agressiooni tagajärgi püügitegevusele ning selle sõjalise agressiooni põhjustatud turuhäirete mõju kalandus- ja vesiviljelustoodete tarneahelale (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))
P9_TC1-COD(2022)0118
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega, millega leevendatakse Ukraina vastu suunatud Venemaa agressioonisõja tagajärgi püügitegevusele ning selle agressioonisõja põhjustatud turuhäirete mõju kalandus- ja vesiviljelustoodete tarneahelale

294

 

Neljapäev, 7. juuli 2022

2023/C 47/31

P9_TA(2022)0294
Venemaa sissetung Ukrainasse – ajutised meetmed seoses Ukraina poolt välja antud juhidokumentidega ***I
Euroopa Parlamendi 7. juuli 2022. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse ajutised erimeetmed seoses Ukraina poolt tema õigusaktide kohaselt välja antud juhidokumentidega (COM(2022)0313 – C9-0201/2022 – 2022/0204(COD))
P9_TC1-COD(2022)0204
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juulil 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, millega nähakse seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse ette eri- ja ajutised meetmed, mis käsitlevad Ukraina poolt tema õigusaktide kohaselt välja antud juhidokumente

295

2023/C 47/32

Euroopa parlamendi 7. juuli 2022. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb liidu piiravate meetmete rikkumise määratlemist kuriteoliigina, mis vastab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele (10287/1/2022 – C9-0219/2022 – 2022/0176(NLE))

296

2023/C 47/33

P9_TA(2022)0296
Ukrainale erakorralise makromajandusliku finantsabi andmine ***I
Euroopa Parlamendi 7. juuli 2022. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus erakorralise makromajandusliku finantsabi andmise kohtaUkrainale (COM(2022)0450 – C9-0221/2022 – 2022/0213(COD))
P9_TC1-COD(2022)0213
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juulil 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2022/…, erakorralise makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale

297

2023/C 47/34

Euroopa Parlamendi 7. juulil 2022. aastal vastu võetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse võrdsete võimaluste tagamist säästva lennutranspordi jaoks (COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

298


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

***

Nõusolekumenetlus

***I

Seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

***II

Seadusandlik tavamenetlus, teine lugemine

***III

Seadusandlik tavamenetlus, kolmas lugemine

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Euroopa Parlamendi muudatused:

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ▌või on läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul märgistatakse uus tekst paksus kaldkirjas ja asendatav tekst jäetakse välja või kriipsutatakse läbi.

ET

 

Top