EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:047:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 47, 7 februarie 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 47

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 66
7 februarie 2023


Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2022-2023
Ședințele dintre 4 și 7 iulie 2022
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 5 iulie 2022

2023/C 47/01

Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2022 referitoare la sărăcia femeilor în Europa (2021/2170(INI))

2

2023/C 47/02

Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2022 referitoare la strategia indo-pacifică în domeniul comerțului și al investițiilor (2021/2200(INI))

15

2023/C 47/03

Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2022 referitoare la viitoarea cooperare dintre UE și India privind comerțul și investițiile (2021/2177(INI))

23

2023/C 47/04

Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2022 Acțiuni europene comune în domeniul îngrijirii (2021/2253(INI))

30

2023/C 47/05

Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2022 referitoare la sănătatea mintală în mediul de lucru digital (2021/2098(INI))

63

2023/C 47/06

Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2022 referitoare la uniunea bancară – raportul anual pe 2021 (2021/2184(INI))

75

 

Miercuri, 6 iulie 2022

2023/C 47/07

Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2022 referitoare la raportul Comisiei pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina (2021/2245(INI))

87

2023/C 47/08

Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2022 referitoare la Raportul Comisiei pe 2021 privind Serbia (2021/2249(INI))

102

2023/C 47/09

Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2022 referitoare la Raportul Comisiei privind Kosovo pe 2021 (2021/2246(INI))

118

2023/C 47/10

Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2022 referitoare la UE și apărarea multilateralismului (2020/2114(INI))

130

2023/C 47/11

Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2022 referitoare la abordarea securității alimentare în țările în curs de dezvoltare (2021/2208(INI))

149

2023/C 47/12

Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2022 referitoare la Planul de acțiune al UE pentru economia socială (2021/2179(INI))

171

2023/C 47/13

Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2022 referitoare la discriminarea intersecțională în Uniunea Europeană: situația socioeconomică a femeilor de origine africană, din Orientul Mijlociu, latinoamericană și asiatică (2021/2243(INI))

184

2023/C 47/14

Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2022 referitoare la vetourile naționale care subminează acordul fiscal global (2022/2734(RSP))

198

 

Joi, 7 iulie 2022

2023/C 47/15

Rezoluția Parlamentului European din 7 iulie 2022 referitoare la arestarea Cardinalului Zen și a administratorilor Fondului de ajutor umanitar 612 în Hong Kong (2022/2751(RSP))

202

2023/C 47/16

Rezoluția Parlamentului European din 7 iulie 2022 referitoare la situația apărătorilor drepturilor populațiilor indigene și a apărătorilor mediului din Brazilia, inclusiv la uciderea lui Dom Philips și a lui Bruno Pereira (2022/2752(RSP))

205

2023/C 47/17

Rezoluția Parlamentului European din 7 iulie 2022 referitoare la situația din provincia autonomă Gorno-Badahșan din Tadjikistan (2022/2753(RSP))

209

2023/C 47/18

Rezoluția Parlamentului European din 7 iulie 2022 referitoare la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual pe 2021 (2021/2203(INI))

213

2023/C 47/19

Rezoluția Parlamentului European din 7 iulie 2022 referitoare la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual pe 2020 (2021/2235(INI))

225

2023/C 47/20

Rezoluția Parlamentului European din 7 iulie 2022 referitoare la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – combaterea fraudei – raport anual 2020 (2021/2234(INI))

236

2023/C 47/21

Rezoluția Parlamentului European din 7 iulie 2022 referitoare la o mai bună legiferare: unirea forțelor pentru îmbunătățirea legislației (2021/2166(INI))

250

2023/C 47/22

Rezoluția Parlamentului European din 7 iulie 2022 referitoare la decizia Curții Supreme din SUA de a anula în Statele Unite drepturile legate de avort și la necesitatea de a se asigura dreptul al avort și sănătatea femeilor în UE (2022/2742(RSP))

268

 

RECOMANDĂRI

 

Parlamentul European

 

Marți, 5 iulie 2022

2023/C 47/23

Recomandarea Parlamentului European din 5 iulie 2022 adresată Consiliului și Comisiei privind negocierile în vederea încheierii unui acord de cooperare între Uniunea Europeană și Organizația Internațională de Poliție Criminală (OIPC-INTERPOL) (2022/2025(INI))

273


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Miercuri, 6 iulie 2022

2023/C 47/24

Decizia Parlamentului European din 6 iulie 2022 privind modificarea articolului 216 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European referitor la reuniunile comisiilor (2022/2069(REG))

283


 

III   Acte pregătitoare

 

Parlamentul European

 

Marți, 5 iulie 2022

2023/C 47/25

P9_TA(2022)0269
Regulamentul privind serviciile digitale ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentul European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))
P9_TC1-COD(2020)0361
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Actul legislativ privind serviciile digitale)

285

2023/C 47/26

P9_TA(2022)0270
Regulamentul privind piețele digitale ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale) (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))
P9_TC1-COD(2020)0374
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital și de modificare a Directivelor (UE) 2019/1937 și (UE) 2020/1828 (Regulamentul privind piețele digitale)

288

2023/C 47/27

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2022 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind adoptarea de către Croația a monedei euro la 1 ianuarie 2023 (COM(2022)0282 – C9-0195/2022 – 2022/0179(NLE))

289

2023/C 47/28

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2022 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook (12640/2021 – C9-0006/2022 – 2021/0312(NLE))

292

2023/C 47/29

P9_TA(2022)0273
Măsuri temporare de liberalizare a comerțului pentru Republica Moldova ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului în completarea concesiilor comerciale aplicabile produselor din Republica Moldova în temeiul Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (COM(2022)0288 – C9-0198/2022 – 2022/0188(COD))
P9_TC1-COD(2022)0188
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului în completarea concesiilor comerciale aplicabile produselor din Republica Moldova în temeiul Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

293

 

Miercuri, 6 iulie 2022

2023/C 47/30

P9_TA(2022)0282
Invadarea Ucrainei de către Rusia: măsuri de criză pentru sectoarele pescuitului și acvaculturii ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare și rectificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice pentru atenuarea consecințelor agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei asupra activităților de pescuit și pentru diminuarea efectelor perturbării pieței cauzate de respectiva agresiune militară asupra lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și din acvacultură (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))
P9_TC1-COD(2022)0118
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice pentru atenuarea consecințelor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra activităților de pescuit și pentru atenuarea efectelor perturbării pieței cauzate de respectivul război de agresiune asupra lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și din acvacultură

294

 

Joi, 7 iulie 2022

2023/C 47/31

P9_TA(2022)0294
Invadarea Ucrainei de către Rusia: măsuri temporare privind documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 iulie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare în contextul invadării Ucrainei de către Rusia aplicabile documentelor conducătorilor auto eliberate de Ucraina în temeiul dreptului național (COM(2022)0313 – C9-0201/2022 – 2022/0204(COD))
P9_TC1-COD(2022)0204
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 iulie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare în contextul invadării Ucrainei de către Rusia privind documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern

295

2023/C 47/32

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 iulie 2022 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind identificarea încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii drept un domeniu al criminalității care îndeplinește criteriile specificate la articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (10287/1/2022 – C9-0219/2022 – 2022/0176(NLE))

296

2023/C 47/33

P9_TA(2022)0296
Asistență macrofinanciară excepțională pentru Ucraina ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 iulie 2022 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară excepțională Ucrainei (COM(2022)0450 – C9-0221/2022 – 2022/0213(COD))
P9_TC1-COD(2022)0213
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 iulie 2022 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2022/… a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară excepțională Ucrainei

297

2023/C 47/34

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 7 iulie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru un transport aerian durabil (COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

298


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top