EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:047:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 47, 7 февруари 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 47

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 66
7 февруари 2023 г.


Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2022—2023 г.
Заседания от 4 до 7 юли 2022 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 5 юли 2022 r.

2023/C 47/01

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2022 г. относно бедността сред жените в Европа (2021/2170(INI))

2

2023/C 47/02

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2022 г. относно стратегията за региона на Индийския и Тихия океан в областта на търговията и инвестициите (2021/2200(INI))

15

2023/C 47/03

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2022 г. относно бъдещото сътрудничество в областта на търговията и инвестициите между ЕС и Индия (2021/2177(INI))

23

2023/C 47/04

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2022 г. към общи европейски действия в областта на грижите (2021/2253(INI))

30

2023/C 47/05

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2022 г. относно психичното здраве в цифровия свят на труда (2021/2098(INI))

63

2023/C 47/06

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2022 г. относно Банковия съюз — годишен доклад за 2021 г. (2021/2184(INI))

75

 

Сряда, 6 юли 2022 r.

2023/C 47/07

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2022 г. относно доклада за 2021 г. на Комисията относно Босна и Херцеговина (2021/2245(INI))

87

2023/C 47/08

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2022 г. относно доклада на Комисията за Сърбия за 2021 г. (2021/2249(INI))

102

2023/C 47/09

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2022 г. относно доклада на Комисията относно Косово за 2021 г. (2021/2246(INI))

118

2023/C 47/10

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2022 г. относно ЕС и защитата на многостранното сътрудничество (2020/2114(INI))

130

2023/C 47/11

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2022 г. относно справянето с продоволствената сигурност в развиващите се страни (2021/2208(INI))

149

2023/C 47/12

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2022 г. относно плана за действие на ЕС за социалната икономика (2021/2179(INI))

171

2023/C 47/13

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2022 г. относно комбинираната дискриминация в Европейския съюз: социално-икономическото положение на жените от африкански, близкоизточен, латиноамерикански и азиатски произход (2021/2243(INI))

184

2023/C 47/14

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2022 г. относно налагането на национално вето с цел подкопаване на глобалното данъчно споразумение (2022/2734(RSP))

198

 

Четвъртък, 7 юли 2022 r.

2023/C 47/15

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2022 г. относно задържането на кардинал Дзен и на попечителите на фонда за подпомагане 612 в Хонконг (2022/2751(RSP))

202

2023/C 47/16

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2022 г. относно положението на местното население и защитниците на околната среда в Бразилия, включително убийството на Дом Филипс и Бруно Перейра (2022/2752(RSP))

205

2023/C 47/17

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2022 г. относно положението в Горнобадахшанската автономна област на Таджикистан (2022/2753(RSP))

209

2023/C 47/18

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2022 г. относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка — годишен доклад за 2021 г. (2021/2203(INI))

213

2023/C 47/19

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2022 г. относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка — годишен доклад за 2020 г. (2021/2235(INI))

225

2023/C 47/20

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2022 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз — борба с измамите — годишен доклад за 2020 г. (2021/2234(INI))

236

2023/C 47/21

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2022 г. относно по-доброто регулиране: обединяване на силите за по-добро законотворчество (2021/2166(INI))

250

2023/C 47/22

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2022 г. относно решението на Върховния съд на САЩ за отмяна на правото на аборт в Съединените щати и необходимостта от защита на правото на аборт и здравето на жените в ЕС (2022/2742(RSP))

268

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 5 юли 2022 r.

2023/C 47/23

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2022 г. относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и Комисията относно преговорите за споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация на криминалната полиция (МОКП — Интерпол) (2022/2025(INI))

273


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Сряда, 6 юли 2022 r.

2023/C 47/24

Решение на Европейския парламент от 6 юли 2022 г. относно изменение на Правилника за дейността на Парламента във връзка с член 216 относно заседанията на комисиите (2022/2069(REG))

283


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски парламент

 

Вторник, 5 юли 2022 r.

2023/C 47/25

P9_TA(2022)0269
Законодателен акт за цифровите услуги ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2022 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (COM(2020)0825 — C9-0418/2020 — 2020/0361(COD))
P9_TC1-COD(2020)0361
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/… на Европейския парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Законодателен акт за цифровите услуги)

285

2023/C 47/26

P9_TA(2022)0270
Законодателен акт за цифровите пазари ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2022 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за цифровите пазари) (COM(2020)0842 — C9-0419/2020 — 2020/0374(COD))
P9_TC1-COD(2020)0374
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/… на Европейския парламент и на Съвета относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор и за изменение на директиви (EС) 2019/1937 и (ЕС) 2020/1828 (Акт за цифровите пазари)

288

2023/C 47/27

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2022 г. относно предложението за решение на Съвета относно приемането на еврото от Хърватия на 1 януари 2023 г. (COM(2022)0282 — C9-0195/2022 — 2022/0179(NLE))

289

2023/C 47/28

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2022 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук (12640/2021 — C9-0006/2022 — 2021/0312(NLE))

292

2023/C 47/29

P9_TA(2022)0273
Временни мерки за либерализиране на търговията за Молдова ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2022 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно временни мерки за либерализиране на търговията, допълващи търговските отстъпки, приложими за молдовските продукти съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (COM(2022)0288 — C9-0198/2022 — 2022/0188(COD))
P9_TC1-COD(2022)0188
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/… на Европейския парламент и на Съвета относно временни мерки за либерализиране на търговията, допълващи търговските отстъпки, приложими за продуктите от Република Молдова съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

293

 

Сряда, 6 юли 2022 r.

2023/C 47/30

P9_TA(2022)0282
Руското нашествие в Украйна: Кризисни мерки в секторите на рибарството и аквакултурите ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2022 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на специални мерки за смекчаване на последиците от военната агресия на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване на въздействието от сътресението на пазара, причинено от тази военна агресия, върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури (COM(2022)0179 — C9-0149/2022 — 2022/0118(COD))
P9_TC1-COD(2022)0118
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на специални мерки за смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване на въздействието от сътресението на пазара, причинено от тази агресивна война, върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури

294

 

Четвъртък, 7 юли 2022 r.

2023/C 47/31

P9_TA(2022)0294
Руското нашествие в Украйна: Временни мерки по отношение на документите на водач, издадени от Украйна ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2022 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на особени и временни мерки с оглед на руското нашествие в Украйна по отношение на документите на водач, издадени от Украйна в съответствие с нейното законодателство (COM(2022)0313 — C9-0201/2022 — 2022/0204(COD))
P9_TC1-COD(2022)0204
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 юли 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/… на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални и временни мерки с оглед на руското нашествие в Украйна по отношение на документите на водач, издадени от Украйна в съответствие с нейното законодателство

295

2023/C 47/32

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2022 г. относно проекта на решение на Съвета за определяне на нарушаването на ограничителните мерки на Съюза като област на престъпност, която отговаря на критериите, посочени в член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (10287/1/2022 — C9-0219/2022 — 2022/0176(NLE))

296

2023/C 47/33

P9_TA(2022)0296
Извънредна макрофинансова помощ за Украйна ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2022 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ на Украйна (COM(2022)0450 — C9-0221/2022 — 2022/0213(COD))
P9_TC1-COD(2022)0213
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 юли 2022 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2022/… на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ на Украйна

297

2023/C 47/34

Изменения, приети от Европейския парламент на 7 юли 2022 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за устойчив въздушен транспорт (COM(2021)0561 — C9-0332/2021 — 2021/0205(COD))

298


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

BG

 

Top