EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2704

Neuvoston asetus (EY) N:o 2704/1999, annettu 14 päivänä joulukuuta 1999, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 muuttamisesta

OJ L 327, 21.12.1999, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2704/oj

31999R2704

Neuvoston asetus (EY) N:o 2704/1999, annettu 14 päivänä joulukuuta 1999, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 327 , 21/12/1999 s. 0012 - 0012


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2704/1999,

annettu 14 päivänä joulukuuta 1999,

tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

1) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999(4) 6 artiklan 3 kohdassa säädetään, että kesannoitua alaa voidaan käyttää yhteisössä sellaisten tuotteiden raaka-aineiden tuottamiseen, joita ei ole ensisijaisesti tarkoitettu ihmis- tai eläinravinnoksi, edellyttäen että sovelletaan tehokkaita valvontajärjestelmiä.

2) GATT-sopimukseen liittyvän, Euroopan talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen öljynsiemeniä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan 7 kohdan noudattamisen varmistamiseksi on välttämätöntä tarjota mahdollisuus vähentää niiden sivutuotteiden määrää, jotka voidaan tuottaa ja käyttää ihmisten tai eläinten ravinnoksi, jos tällaisten sivutuotteiden kokonaismäärä ylittäisi muutoin miljoona tonnia vuodessa ilmaistuna vastaavana määränä soijapapujauhoa.

3) Tämän mukaan asetus (EY) N:o 1251/1999 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1251/1999 6 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti: "Jos sellaisten sivutuotteiden määrä, jotka on tarkoitettu ihmisten tai eläinten ravinnoksi ja jotka todennäköisesti syntyvät sen seurauksena, että öljysiemeniä viljellään kesannoidulla alalla ensimmäisen alakohdan mukaisesti, ylittää tuottajien kanssa tehdyn sopimusten mukaisten ennakkotuotosmäärien perusteella miljoona tonnia vuodessa ilmaistuna vastaavana määränä soijapapujauhoa, kunkin sopimuksen perusteella tuotettavaa ennakkotuotosmäärää, joka voidaan käyttää ihmisten tai eläinten ravinnoksi, alennetaan, jotta kokonaismäärä saadaan rajoitetuksi miljoonaan tonniin."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 1999.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. HEMILÄ

(1) EYVL C 12, 17.1.1996, s. 11.

(2) EYVL C 141, 13.5.1996, s. 277.

(3) EYVL C 97, 1.4.1996, s. 30.

(4) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 1.

Top