EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:327:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 327, 21 december 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 327
42e jaargang
21 december 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 2700/1999 van de Raad van 17 december 1999 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 1999 van de bezoldingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen 1
*Verordening (EG) nr. 2701/1999 van de Raad van 14 december 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit 5
*Verordening (EG) nr. 2702/1999 van de Raad van 14 december 1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde landen 7
*Verordening (EG) nr. 2703/1999 van de Raad van 14 december 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2596/97 tot verlenging van de in artikel 149, lid 1, van de Akte van toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden bedoelde periode 11
*Verordening (EG) nr. 2704/1999 van de Raad van 14 december 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen 12
Verordening (EG) nr. 2705/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 13
Verordening (EG) nr. 2706/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden 15
Verordening (EG) nr. 2707/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 17
Verordening (EG) nr. 2708/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven 19
*Verordening (EG) nr. 2709/1999 van de Commissie van 17 december 1999 tot opening, voor 2000, van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees van de GN-codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 en 0204 en houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1439/95 tot vaststelling van bepalingen van Verordening (EG) nr. 2467/98 van de Raad inzake de invoer en de uitvoer van producten van de sector schapen- en geitenvlees 20
Verordening (EG) nr. 2710/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot vaststelling van de voor het eerste halfjaar van 2000 beschikbare hoeveelheid voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten op grond van de regelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, de Republiek Hongarije, de Republiek Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije, Roemenië en Slovenië en van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel en met handel verband houdende zaken tussen de Gemeenschap en de Baltische staten 25
*Verordening (EG) nr. 2711/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot afwijking van artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2366/98 houdende uitvoeringsbepalingen van de productiesteunregeling voor olijfolie voor de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2000/2001 27
*Verordening (EG) nr. 2712/1999 van de Commissie van 20 december 1999 inzake de verkoop, in het kader van een permanente openbare inschrijving, van olijfolie uit de voorraden van het Spaanse en het Griekse interventiebureau 28
*Verordening (EG) nr. 2713/1999 van de Commissie van 20 december 1999 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 3444/90 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de toekenning van steun voor de particuliere opslag van varkensvlees 31
*Verordening (EG) nr. 2714/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot vaststelling van overgangsbepalingen voor het beheer van en de controle op de rechtstreekse betalingen in de sectoren akkerbouwgewassen en rundvlees 33
*Verordening (EG) nr. 2715/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot vaststelling van de interventiedrempel voor tomaten voor het verkoopseizoen 2000 34
*Verordening (EG) nr. 2716/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1564/1999 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen voor het verkoopseizoen 1999/2000 en van de compenserende heffing bij niet-inachtneming van deze prijs 35
*Verordening (EG) nr. 2717/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 882/1999 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer voor bepaalde verwerkte producten op basis van kersen voor het verkoopseizoen 1999/2000 36
*Verordening (EG) nr. 2718/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 97/95 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad wat betreft de minimumprijs en het compensatiebedrag die aan de aardappeltelers moeten worden betaald, en van Verordening (EG) nr. 1868/94 van de Raad tot vaststelling van een contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel 37
*Verordening (EG) nr. 2719/1999 van de Commissie van 20 december 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1431/94 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de invoerregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad 48
Verordening (EG) nr. 2720/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 49
Verordening (EG) nr. 2721/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun 51

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/847/EC
*Beschikking van de Raad van 9 december 1999 betreffende een communautair actieprogramma voor civiele bescherming 53
1999/848/EC
*Besluit van de Raad van 13 december 1999 betreffende de volledige toepassing van het Schengenacquis in Griekenland 58
1999/849/EC
*Beschikking van de Raad van 14 december 1999 inzake het verlenen van nationale steun door de Oostenrijkse regering aan kleine producenten in probleemgebieden, gelet op bijlage XV van de Akte van toetreding van 1994 59
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top