EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:327:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 327, 21 december 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 327
42 årgången
21 december 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2700/1999 av den 17 december 1999 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 1999 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna samt av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på dessa löner och pensioner 1
*Rådets förordning (EG) nr 2701/1999 av den 14 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2201/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker 5
*Rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land 7
*Rådets förordning (EG) nr 2703/1999 av den 14 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2596/97 om förlängning av den frist som föreskrivs i artikel 149.1 i Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige 11
*Rådets förordning (EG) nr 2704/1999 av den 14 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2705/1999 av den 20 december 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 13
Kommissionens förordning (EG) nr 2706/1999 av den 20 december 1999 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2707/1999 av den 20 december 1999 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2708/1999 av den 20 december 1999 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 2709/1999 av den 17 december 1999 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2000 för får, getter, fårkött och getkött som omfattas av KN-numren 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 och 0204 och om undantag från förordning (EG) nr 1439/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2467/98 beträffande import och export av produkter inom sektorn för får- och getkött 20
Kommissionens förordning (EG) nr 2710/1999 av den 20 december 1999 om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för första halvåret 2000 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Rumänien och Slovenien samt ordningen i frihandelsavtalen mellan gemenskapen och de baltiska länderna 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 2711/1999 av den 20 december 1999 om undantag från artikel 1.1 i förordning (EG) nr 2366/98 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja för regleringsåren 1998/1999–2000/2001 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 2712/1999 av den 20 december 1999 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning av olivolja som innehas av de spanska och grekiska interventionsorganen 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 2713/1999 av den 20 december 1999 om undantag från förordning (EG) nr 3444/90 om närmare bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av griskött 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 2714/1999 av den 20 december 1999 om övergångsbestämmelser för administrationen och kontrollen av direkta betalningar för jordbruksgrödor och nötkött 33
*Kommissionens förordning (EG) nr 2715/1999 av den 20 december 1999 om fastställande av en interventionströskel för tomater för regleringsåret 2000 34
*Kommissionens förordning (EG) nr 2716/1999 av den 20 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1564/1999 om fastställande av det lägsta importpriset för torkade druvor för regleringsåret 1999/2000 och av den utjämningsavgift som skall tas ut vid avvikelser från detta pris 35
*Kommissionens förordning (EG) nr 2717/1999 av den 20 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 882/1999 om fastställande av minimipriser som skall tillämpas vid import av vissa bearbetade produkter som framställs av körsbär under försäljningskampanjen 1999/2000 36
*Kommissionens förordning (EG) nr 2718/1999 av den 20 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 97/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad gäller det minimipris som skall betalas och den kompensationsbetalning som skall beviljas till producenter av potatis samt för rådets förordning (EG) nr 1868/94 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse 37
*Kommissionens förordning (EG) nr 2719/1999 av den 20 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1431/94 om föreskrifter för tillämpningen inom fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 774/94 48
Kommissionens förordning (EG) nr 2720/1999 av den 20 december 1999 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 49
Kommissionens förordning (EG) nr 2721/1999 av den 20 december 1999 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 51

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/847/EC
*Rådets beslut av den 9 december 1999 om att inrätta ett program för gemenskapsåtgärder till förmån för räddningstjänsten 53
1999/848/EC
*Rådets beslut av den 13 december 1999 om fullt ikraftträdande av Schengenregelverket i Grekland 58
1999/849/EC
*Rådets beslut av den 14 december 1999 om att den österrikiska regeringen beviljar nationellt stöd till små producenter i missgynnade områden, med beaktande av bilaga XV till 1994 års anslutningsakt 59
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top