Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:327:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 327, 21. joulukuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 327
42. vuosikerta
21. joulukuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, EHTY, Euratom) N:o 2700/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1999 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2701/1999, annettu 14 päivänä joulukuuta 1999, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 2201/96 muuttamisesta 5
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2702/1999, annettu 14 päivänä joulukuuta 1999, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista kolmansissa maissa 7
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2703/1999, annettu 14 päivänä joulukuuta 1999, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 149 artiklan 1 kohdassa määrätyn ajan pidentämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2596/97 muuttamisesta 11
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2704/1999, annettu 14 päivänä joulukuuta 1999, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 muuttamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 2705/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13
Komission asetus (EY) N:o 2706/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille 15
Komission asetus (EY) N:o 2707/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan 17
Komission asetus (EY) N:o 2708/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 2709/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2000 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 2710/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön sekä Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian, Romanian ja Slovenian välisissä Eurooppa-sopimuksissa ja yhteisön sekä Baltian maiden välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käytettävissä olevien maito- ja maitotuotealan tiettyjen tuotteiden määrästä 25
*Komission asetus (EY) N:o 2711/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999—2000/2001 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 1 artiklan 1 kohdasta poikkeamisesta 27
*Komission asetus (EY) N:o 2712/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Espanjan ja Kreikan interventioelinten hallussa olevan oliiviöljyn myymiseksi 28
*Komission asetus (EY) N:o 2713/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetusta asetuksesta (EY) N:o 3444/90 poikkeamisesta 31
*Komission asetus (EY) N:o 2714/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, suorien tukien hallintoa ja valvontaa koskevista siirtymäsäännöksistä peltokasvien ja naudanlihan alalla 33
*Komission asetus (EY) N:o 2715/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, tomaattien interventiokynnysten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2000 34
*Komission asetus (EY) N:o 2716/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, kuivattuihin viinirypäleisiin markkinointivuonna 1999/2000 sovellettavan vähimmäistuotehinnan vahvistamisesta sekä perittävästä tasoitusmaksusta, mikäli tätä hintaa ei noudateta, annetun asetuksen (EY) N:o 1564/1999 muuttamisesta 35
*Komission asetus (EY) N:o 2717/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, tiettyihin kirsikkajalosteisiin markkinointivuonna 1999/2000 sovellettavan vahimmäistuontihinnan vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 882/1999 muuttamisesta 36
*Komission asetus (EY) N:o 2718/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunantuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja tasausmaksun osalta sekä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 97/95 muuttamisesta 37
*Komission asetus (EY) N:o 2719/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1431/94 muuttamisesta 48
Komission asetus (EY) N:o 2720/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 49
Komission asetus (EY) N:o 2721/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 51

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/847/EC
*Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön pelastuspalvelun alan toimintaohjelman perustamisesta 53
1999/848/EC
*Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 1999, Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Kreikassa 58
1999/849/EC
*Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1999, Itävallan hallituksen myöntämästä kansallisesta tuesta pienviljelijöille epäsuotuisilla alueilla ottaen huomioon vuoden 1994 liittymisasiakirjan liite XV 59
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top