EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1472

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1472 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2023 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1055/2008 όσον αφορά τη συχνότητα με την οποία τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις οικείες εκθέσεις ποιότητας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2023/4710

OJ L 181, 18.7.2023, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1472/oj

18.7.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/44


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1472 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιουλίου 2023

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1055/2008 όσον αφορά τη συχνότητα με την οποία τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις οικείες εκθέσεις ποιότητας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων στον τομέα των στατιστικών για το ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ), των στατιστικών για τη διεθνή επενδυτική θέση (IIP), των στατιστικών για το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και των στατιστικών για τις άμεσες ξένες επενδύσεις διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1055/2008 της Επιτροπής (3) καθορίζει τα κριτήρια ποιότητας, καθώς και το περιεχόμενο και τη συχνότητα των εκθέσεων ποιότητας.

(2)

Η παρακολούθηση της ποιότητας των στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να διενεργείται έγκαιρα. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ, αφενός, της ανάγκης παρακολούθησης της ποιότητας των συναφών πληροφοριών και, αφετέρου, της συχνότητας υποβολής τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε να αποφεύγεται η δυσανάλογη επιβάρυνση.

(3)

Ως εκ τούτου, η συχνότητα με την οποία τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση ποιότητας στην Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να μεταβληθεί από ετήσια σε διετή.

(4)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν την επόμενη έκθεση ποιότητας στην Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2025 και, στη συνέχεια, ανά διετία.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1055/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1055/2008 τροποποιείται ως εξής:

α)

το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Από το έτος 2025 και αρχής γενομένης από το εν λόγω έτος, τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά διετία έκθεση ποιότητας η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα.»

.

β)

το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει τη δική του έκθεση ποιότητας το αργότερο έως τις 31 Μαΐου κάθε δεύτερου έτους.»

·

γ)

το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 23.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1055/2008 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2008, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κριτήρια ποιότητας και τις εκθέσεις ποιότητας για τις στατιστικές σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών (ΕΕ L 283 της 28.10.2008, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   Εισαγωγή

Η έκθεση ποιότητας περιλαμβάνει τόσο ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας. Η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει τα αποτελέσματα των ποσοτικών δεικτών για κάθε κράτος μέλος, τα οποία υπολογίζονται βάσει των δεδομένων που έχουν παρασχεθεί. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στην ερμηνεία και τον σχολιασμό τους μέσα από το πρίσμα της μεθοδολογίας συλλογής που εφαρμόζουν.

2.   Χρονοδιάγραμμα

Κάθε δεύτερο έτος, έως τα τέλη του πρώτου τριμήνου, η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει στα κράτη μέλη σχέδια εγγράφων για τις εκθέσεις ποιότητας, με βάση τα δεδομένα που εστάλησαν το προηγούμενο έτος, στα οποία έχουν εν μέρει προσυμπληρωθεί οι περισσότεροι ποσοτικοί δείκτες καθώς και άλλες πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή (Eurostat).

Κάθε δεύτερο έτος, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της προσυμπληρωμένης έκθεσης ποιότητας και το αργότερο έως την 31η Μαΐου, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) τη συμπληρωμένη έκθεση ποιότητας.

3.   Κριτήρια ποιότητας

Η έκθεση ποιότητας περιλαμβάνει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες οι οποίοι καλύπτουν όλα τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

».

Top