EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1491

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1491 της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2022/6286

ΕΕ L 234 της 9.9.2022, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; καταργήθηκε εμμέσως από 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1491/oj

9.9.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 234/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1491 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Σεπτεμβρίου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής (2) υιοθετήθηκαν ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που υφίσταντο στις 15 Οκτωβρίου 2008.

(2)

Στις 19 Νοεμβρίου 2021, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2036 της Επιτροπής (3), η Επιτροπή ενέκρινε το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) τον Μάιο του 2017 και όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) τον Ιούνιο του 2020. Το εν λόγω πρότυπο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά. Επιτρέπεται η εφαρμογή νωρίτερα.

(3)

Στις 9 Δεκεμβρίου 2021, το IASB δημοσίευσε περαιτέρω τροποποίηση του ΔΠΧΑ 17. Η τροποποίηση των μεταβατικών απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 17 επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν, κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, το περιστασιακό πρόβλημα των διαφορών κατάταξης όσον αφορά τις συγκριτικές πληροφορίες της προηγούμενης περιόδου αναφοράς.

(4)

Η προαιρετική επικάλυψη κατάταξης που θεσπίστηκε με την εν λόγω τροποποίηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τη χρησιμότητα των συγκριτικών πληροφοριών που παρουσιάζονται κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και του ΔΠΧΑ 9. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με ασφαλιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν έχουν επαναδιατυπωθεί μέχρι στιγμής για το ΔΠΧΑ 9.

(5)

Κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια πληροί τα κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

(6)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν την τροποποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 μόνο κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια και του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2036 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 (ΕΕ L 416 της 23.11.2021, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και του ΔΠΧΑ 9 — Συγκριτικές πληροφορίες

Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 17

Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια

Προστίθενται οι παράγραφοι Γ2Α, Γ28Α–Γ28Ε, Γ33Α και ο τίτλος πριν από την παράγραφο Γ28Α. Για διευκόλυνση της ανάγνωσης, οι παράγραφοι αυτές δεν έχουν υπογραμμιστεί.

Προσάρτημα Γ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος και μεταβατική περίοδος

...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΎΟΣ

...

Γ2Α

Με την Αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και του ΔΠΧΑ 9 — Συγκριτικές πληροφορίες, που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, προστέθηκαν οι παράγραφοι Γ28Α–Γ28Ε και Γ33Α. Μια οντότητα που επιλέγει να εφαρμόσει τις παραγράφους Γ28Α–Γ28Ε και Γ33Α τις εφαρμόζει κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟΣ

...

Συγκριτικές πληροφορίες

...

Οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 17 και το ΔΠΧΑ 9 ταυτόχρονα

Γ28A

Μια οντότητα που εφαρμόζει για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 17 και το ΔΠΧΑ 9 ταυτόχρονα επιτρέπεται να εφαρμόζει τις παραγράφους Γ28Β–Γ28Ε (επικάλυψη κατάταξης) για τους σκοπούς της παρουσίασης συγκριτικών πληροφοριών σχετικά με ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, εάν οι συγκριτικές πληροφορίες για το εν λόγω χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν έχουν επαναδιατυπωθεί για το ΔΠΧΑ 9. Οι συγκριτικές πληροφορίες για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν θα επαναδιατυπώνονται για το ΔΠΧΑ 9 εάν είτε η οντότητα επιλέξει να μην επαναδιατυπώσει προηγούμενες περιόδους (βλ. παράγραφο 7.2.15 του ΔΠΧΑ 9) είτε η οντότητα επαναδιατυπώσει προηγούμενες περιόδους αλλά το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει παύσει να αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια των εν λόγω προηγούμενων περιόδων (βλ. παράγραφο 7.2.1 του ΔΠΧΑ 9).

Γ28Β

Μια οντότητα που εφαρμόζει την επικάλυψη κατάταξης σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο παρουσιάζει συγκριτικές πληροφορίες σαν να είχαν εφαρμοστεί οι απαιτήσεις κατάταξης και επιμέτρησης του ΔΠΧΑ 9 στο εν λόγω χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Η οντότητα χρησιμοποιεί εύλογες και βάσιμες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία μετάβασης [βλέπε παράγραφο Γ2 στοιχείο β)] για να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο η οντότητα αναμένει ότι το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο θα καταταγεί και θα επιμετρηθεί κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 (για παράδειγμα, μια οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει προκαταρκτικές εκτιμήσεις που διενεργήθηκαν για την προετοιμασία της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9).

Γ28Γ

Κατά την εφαρμογή της επικάλυψης κατάταξης σε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, η οντότητα δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις απαιτήσεις απομείωσης του τμήματος 5.5 του ΔΠΧΑ 9. Εάν, βάσει της κατάταξης που καθορίζεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου Γ28Β, το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο θα υπόκειτο στις απαιτήσεις απομείωσης του τμήματος 5.5 του ΔΠΧΑ 9 αλλά η οντότητα δεν εφαρμόζει τις απαιτήσεις αυτές κατά την εφαρμογή της επικάλυψης κατάταξης, η οντότητα εξακολουθεί να παρουσιάζει κάθε ποσό που αναγνωρίστηκε σε σχέση με την απομείωση κατά την προηγούμενη περίοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ποσά αυτά αντιλογίζονται.

Γ28Δ

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της προηγούμενης λογιστικής αξίας ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και της λογιστικής αξίας κατά την ημερομηνία μετάβασης που προκύπτει από την εφαρμογή των παραγράφων Γ28Β–Γ28Γ αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον (ή σε άλλο συστατικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αρμόζει) κατά την ημερομηνία μετάβασης.

Γ28Ε

Μια οντότητα που εφαρμόζει τις παραγράφους Γ28Β–Γ28Δ:

α)

γνωστοποιεί ποιοτικές πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν:

i)

τον βαθμό στον οποίο εφαρμόστηκε η επικάλυψη κατάταξης (για παράδειγμα, αν έχει εφαρμοστεί σε όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται στη συγκριτική περίοδο)·

ii)

κατά πόσον και σε τι βαθμό έχουν εφαρμοστεί οι απαιτήσεις απομείωσης του τμήματος 5.5 του ΔΠΧΑ 9 (βλ. παράγραφο Γ28Γ)·

β)

εφαρμόζει τις παραγράφους αυτές μόνο όσον αφορά τις συγκριτικές πληροφορίες για τις περιόδους αναφοράς μεταξύ της ημερομηνίας μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 και της ημερομηνίας αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 (βλέπε παραγράφους Γ2 και Γ25)· και

γ)

εφαρμόζει, κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, τις μεταβατικές απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 (βλ. τμήμα 7.2 του ΔΠΧΑ 9).

...

Γ33Α

Για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει παύσει να αναγνωρίζεται μεταξύ της ημερομηνίας μετάβασης και της ημερομηνίας αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17, μια οντότητα μπορεί να εφαρμόζει τις παραγράφους Γ28Β-Γ28Ε (επικάλυψη κατάταξης) για τους σκοπούς της παρουσίασης συγκριτικών πληροφοριών σαν να είχε εφαρμοστεί η παράγραφος Γ29 στο εν λόγω περιουσιακό στοιχείο. Μια τέτοια οντότητα προσαρμόζει τις απαιτήσεις των παραγράφων Γ28Β-Γ28Ε έτσι ώστε η επικάλυψη κατάταξης να βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο η οντότητα αναμένει ότι το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο θα προσδιοριστεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου Γ29 κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17.


Top