EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0316

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 316/2014 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2014 , σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ΕΕ L 93 της 28.3.2014, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/316/oj

28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 316/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Μαρτίου 2014

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 19/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 1965, περί εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (1), και ιδίως το άρθρο 1,

Μετά από δημοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισμού,

Μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός αριθ. 19/65/ΕΟΚ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εφαρμόζει το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης, με την έκδοση κανονισμού, σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας και αντίστοιχων εναρμονισμένων πρακτικών στις οποίες μετέχουν δύο μόνον επιχειρήσεις και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(2)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 19/65/ΕΟΚ, η Επιτροπή εξέδωσε, ιδίως, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 772/2004 της Επιτροπής (2). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 772/2004 καθορίζει ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας που η Επιτροπή θεώρησε ότι πληρούν κατά κανόνα τις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Με βάση τη συνολικά θετική πείρα από την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, η ισχύς του οποίου λήγει στις 30 Απριλίου 2014, και λαμβανομένης υπόψη της περαιτέρω πείρας που αποκτήθηκε μετά την έκδοσή του, κρίνεται σκόπιμο να εκδοθεί νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία.

(3)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ανταποκριθεί σε δύο απαιτήσεις, και συγκεκριμένα να διασφαλίσει αποτελεσματική προστασία του ανταγωνισμού και να παράσχει επαρκή ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις. Η επιδίωξη των προαναφερόμενων στόχων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη απλούστευσης της διοικητικής εποπτείας και του νομοθετικού πλαισίου στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

(4)

Οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας αφορούν την παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων τεχνολογίας. Οι συμφωνίες αυτές βελτιώνουν εν γένει την οικονομική αποδοτικότητα και προάγουν τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι μειώνουν το ενδεχόμενο αλληλεπικάλυψης των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, αυξάνουν τα κίνητρα για τη διεξαγωγή αρχικής έρευνας και ανάπτυξης, προωθούν την επαυξητική καινοτομία, διευκολύνουν τη διάδοση των τεχνολογιών και δημιουργούν ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων.

(5)

Η πιθανότητα τα εν λόγω αποτελέσματα βελτίωσης της αποδοτικότητας και προαγωγής του ανταγωνισμού να υπεραντισταθμίζουν κάθε αντιανταγωνιστικό αποτέλεσμα λόγω των περιορισμών που περιέχουν οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας εξαρτάται από τον βαθμό της ισχύος των σχετικών επιχειρήσεων στην αγορά και, συνεπώς, από τον βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από επιχειρήσεις που κατέχουν υποκατάστατες τεχνολογίες ή επιχειρήσεις που παράγουν υποκατάστατα προϊόντα.

(6)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει μόνο συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδόχου. Θα πρέπει να καλύπτει τέτοιου είδους συμφωνίες ακόμη και όταν αυτές περιλαμβάνουν όρους που αφορούν περισσότερα από ένα επίπεδα εμπορίου, για παράδειγμα όταν απαιτούν από τον δικαιοδόχο να δημιουργήσει συγκεκριμένο σύστημα διανομής και προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις τις οποίες ο δικαιοδόχος οφείλει ή δύναται να επιβάλει στους μεταπωλητές των προϊόντων που παράγονται βάσει της άδειας εκμετάλλευσης. Ωστόσο, οι εν λόγω όροι και υποχρεώσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού που ισχύουν για τις συμφωνίες προμήθειας και διανομής που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής (3). Οι συμφωνίες προμήθειας και διανομής που συνάπτονται μεταξύ του δικαιοδόχου και αγοραστών δικών του προϊόντων της σύμβασης δεν πρέπει να απαλλάσσονται με τον παρόντα κανονισμό.

(7)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις συμφωνίες στις οποίες ο δικαιοπάροχος επιτρέπει στον δικαιοδόχο και/ή σε έναν ή περισσότερους υπεργολάβους του να εκμεταλλευθεί(-ούν) τα παραχωρούμενα δικαιώματα τεχνολογίας, ενδεχομένως μετά από περαιτέρω δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης από τον δικαιοδόχο και/ή τον (τους) υπεργολάβο(-ους) του, με σκοπό την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε άδειες εκμετάλλευσης στο πλαίσιο συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1217/2010 της Επιτροπής (4) ούτε σε άδειες εκμετάλλευσης στο πλαίσιο συμφωνιών εξειδίκευσης που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1218/2010 της Επιτροπής (5). Επιπλέον, δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις συμφωνίες που αποσκοπούν στην απλή αναπαραγωγή και διανομή προϊόντων λογισμικού που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, δεδομένου ότι οι συμφωνίες του είδους αυτού δεν αφορούν την παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης τεχνολογίας για παραγωγή, αλλά προσιδιάζουν περισσότερο σε συμφωνίες διανομής. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται ούτε στις συμφωνίες που αποβλέπουν στη δημιουργία κοινοπραξιών εκμετάλλευσης τεχνολογιών, δηλαδή στις συμφωνίες για την από κοινού εκμετάλλευση τεχνολογιών με σκοπό την παραχώρησή τους σε τρίτους με άδεια εκμετάλλευσης, ούτε στις συμφωνίες βάσει των οποίων οι τεχνολογίες που αποτελούν αντικείμενο κοινοπραξίας παραχωρούνται με άδεια εκμετάλλευσης σε τρίτους.

(8)

Για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης μέσω κανονισμού, δεν είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ποιες συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Κατά την εξατομικευμένη αξιολόγηση συμφωνιών βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 1, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, και ιδίως η διάρθρωση και η δυναμική των σχετικών αγορών τεχνολογιών και προϊόντων.

(9)

Το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιορίζεται στις συμφωνίες εκείνες οι οποίες θεωρείται, με επαρκή βαθμό βεβαιότητας, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Προκειμένου να επιτευχθούν τα οφέλη και οι στόχοι της μεταφοράς τεχνολογίας, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο τη μεταφορά της τεχνολογίας αυτής καθεαυτής, αλλά και άλλες διατάξεις που περιέχονται σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας εφόσον, και στον βαθμό που, οι διατάξεις αυτές συνδέονται άμεσα με την παραγωγή ή την πώληση των προϊόντων που αφορά η σύμβαση.

(10)

Όσον αφορά τις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ ανταγωνιστών, μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές οδηγούν κατά κανόνα σε βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής και εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο μερίδιο από τα οφέλη που προκύπτουν, εφόσον το συνολικό μερίδιο που διαθέτουν στην οικεία αγορά τα μέρη των συμφωνιών δεν υπερβαίνει το 20 % και εφόσον οι συμφωνίες δεν περιλαμβάνουν ορισμένους τύπους πολύ σοβαρών αντιανταγωνιστικών περιορισμών.

(11)

Όσον αφορά τις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ μη ανταγωνιστών, μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές οδηγούν κατά κανόνα σε βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής και εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο μερίδιο από τα οφέλη που προκύπτουν, εφόσον το ατομικό μερίδιο που διαθέτει στην οικεία αγορά καθένα από τα μέρη των συμφωνιών δεν υπερβαίνει το 30 % και εφόσον οι συμφωνίες δεν περιλαμβάνουν ορισμένους τύπους πολύ σοβαρών αντιανταγωνιστικών περιορισμών.

(12)

Εάν υπάρχει υπέρβαση του εφαρμοστέου ορίου για το μερίδιο αγοράς σε μία ή περισσότερες αγορές προϊόντων ή τεχνολογιών, η απαλλαγή κατά κατηγορία δεν θα πρέπει εφαρμόζεται στη συμφωνία όσον αφορά τις αντίστοιχες σχετικές αγορές.

(13)

Όταν το μερίδιο αγοράς υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Για παράδειγμα, οι αποκλειστικές συμφωνίες αδειών εκμετάλλευσης μεταξύ μη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων συχνά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1. Όταν το μερίδιο αγοράς υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια, δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής. Ούτε, όμως, μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχουν εν γένει αντικειμενικά πλεονεκτήματα τέτοιας φύσης και έκτασης, ώστε να αντισταθμίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό.

(14)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να απαλλάσσει τις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας που περιλαμβάνουν περιορισμούς οι οποίοι δεν είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής. Ειδικότερα, οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας οι οποίες περιλαμβάνουν ορισμένους πολύ σοβαρούς αντιανταγωνιστικούς περιορισμούς, όπως ο καθορισμός των τιμών που χρεώνονται σε τρίτους, θα πρέπει να εξαιρούνται από το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία που παρέχει ο παρών κανονισμός, ανεξαρτήτως των μεριδίων αγοράς των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τέτοιοι περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας, η συμφωνία πρέπει να εξαιρείται στο σύνολό της από το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία.

(15)

Προκειμένου να προστατευθούν τα κίνητρα για καινοτομία, καθώς και η ορθή εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ορισμένοι περιορισμοί πρέπει να εξαιρούνται από το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποκλείονται ορισμένες υποχρεώσεις επανεκχώρησης και οι ρήτρες μη αμφισβήτησης. Σε περίπτωση που μια συμφωνία παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης περιλαμβάνει έναν τέτοιο περιορισμό, μόνον ο εν λόγω περιορισμός πρέπει να εξαιρείται από το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία.

(16)

Τα όρια ως προς το μερίδιο αγοράς και η μη απαλλαγή των συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας που περιλαμβάνουν τους μεγάλης σοβαρότητας αντιανταγωνιστικούς περιορισμούς και τους εξαιρούμενους περιορισμούς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό κατά κανόνα θα εξασφαλίζουν ότι οι συμφωνίες στις οποίες εφαρμόζεται η απαλλαγή κατά κατηγορία δεν επιτρέπουν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να καταργήσουν τον ανταγωνισμό ως προς σημαντικό μέρος των οικείων προϊόντων.

(17)

Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού, δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου (6) εφόσον, σε συγκεκριμένη περίπτωση, διαπιστώσει ότι μια συμφωνία στην οποία εφαρμόζεται η απαλλαγή που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό παράγει, παρά ταύτα, αποτελέσματα ασυμβίβαστα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Αυτό μπορεί να συμβεί ιδίως όταν μειώνονται τα κίνητρα για καινοτομία ή όταν παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε αγορές.

(18)

Η αρχή ανταγωνισμού ενός κράτους μέλους δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτημα της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ως προς το σύνολο της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους ή τμήμα αυτής, όταν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, μια συμφωνία στην οποία εφαρμόζεται η απαλλαγή που προβλέπει ο παρών κανονισμός παράγει, παρά ταύτα, αποτελέσματα ασυμβίβαστα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους ή σε τμήμα αυτής, και εφόσον η εν λόγω γεωγραφική περιοχή συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αυτοτελούς γεωγραφικής αγοράς.

(19)

Για την ενίσχυση της εποπτείας των παράλληλων δικτύων συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας που έχουν παρόμοια περιοριστικά αποτελέσματα και καλύπτουν πάνω από το 50 % δεδομένης αγοράς, η Επιτροπή δύναται, μέσω κανονισμού, να κηρύξει τον παρόντα κανονισμό ανεφάρμοστο στις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας που περιέχουν συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς τη σχετική αγορά, αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης στις εν λόγω συμφωνίες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «συμφωνία» νοείται συμφωνία, απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή εναρμονισμένη πρακτική·

β)

ως «δικαιώματα τεχνολογίας» νοούνται η τεχνογνωσία και τα ακόλουθα δικαιώματα, ή ο συνδυασμός αυτών, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων χορήγησης ή των αιτήσεων καταχώρησης για τα εν λόγω δικαιώματα:

i)

διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

ii)

υποδείγματα χρησιμότητας,

iii)

δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων,

iv)

τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών,

v)

συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα ή άλλα προϊόντα για τα οποία μπορούν να λαμβάνονται συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας,

vi)

πιστοποιητικά βελτιωτών φυτών, και

vii)

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογισμικού·

γ)

ως «συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας» νοείται:

i)

μια συμφωνία παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων τεχνολογίας που συνάπτεται μεταξύ δύο επιχειρήσεων με σκοπό την παραγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά η σύμβαση από τον δικαιοδόχο και/ή τον/τους υπεργολάβο/υπεργολάβους του,

ii)

η εκχώρηση δικαιωμάτων τεχνολογίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων με σκοπό την παραγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά η σύμβαση, όταν μέρος του κινδύνου που συνδέεται με την εκμετάλλευση της τεχνολογίας εξακολουθεί να βαρύνει τον εκχωρητή·

δ)

ως «αμοιβαία συμφωνία» νοείται συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας, όταν δύο επιχειρήσεις παραχωρούν η μια στην άλλη, στην ίδια ή σε χωριστές συμβάσεις, άδεια εκμετάλλευσης δικαιωμάτων τεχνολογίας, και εφόσον οι εν λόγω άδειες αφορούν ανταγωνιστικές τεχνολογίες ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων·

ε)

ως «μη αμοιβαία συμφωνία» νοείται συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας, όταν μια επιχείρηση παραχωρεί σε άλλη επιχείρηση άδεια εκμετάλλευσης δικαιωμάτων τεχνολογίας, ή όταν δύο επιχειρήσεις παραχωρούν αμοιβαία μια τέτοια άδεια, αλλά οι εν λόγω άδειες εκμετάλλευσης δεν αφορούν ανταγωνιστικές τεχνολογίες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων·

στ)

ως «προϊόν» νοείται ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, περιλαμβανομένων τόσο των ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών όσο και των τελικών αγαθών και υπηρεσιών·

ζ)

ως «προϊόντα της σύμβασης» ή «προϊόντα τα οποία αφορά η σύμβαση» νοούνται τα προϊόντα που παράγονται, άμεσα ή έμμεσα, βάσει των παραχωρούμενων δικαιωμάτων τεχνολογίας·

η)

τα «δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» περιλαμβάνουν τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και ιδίως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα·

θ)

ως «τεχνογνωσία» νοείται ένα σύνολο πληροφοριών πρακτικής φύσεως, που έχουν προκύψει εμπειρικά και από δοκιμές, το οποίο είναι:

i)

απόρρητο, δηλαδή δεν είναι ευρύτερα γνωστό ή εύκολα προσβάσιμο,

ii)

ουσιώδες, δηλαδή περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές και χρήσιμες για την παραγωγή των προϊόντων της σύμβασης, και

iii)

προσδιορισμένο, δηλαδή περιγράφεται κατά τρόπο αρκούντως διεξοδικό ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν πληροί τα κριτήρια του απόρρητου και του ουσιώδους·

ι)

ως «σχετική αγορά προϊόντων» νοείται η αγορά για τα προϊόντα που αφορά η σύμβαση και τα υποκατάστατά τους, δηλαδή όλα τα προϊόντα που θεωρούνται από τους αγοραστές ως εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών των προϊόντων, των τιμών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται·

ια)

ως «σχετική αγορά τεχνολογιών» νοείται η αγορά για τα παραχωρούμενα δικαιώματα τεχνολογίας και τα υποκατάστατά τους, δηλαδή όλα τα δικαιώματα τεχνολογίας που θεωρούνται από τον δικαιοδόχο ως εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών των δικαιωμάτων τεχνολογίας, των πληρωτέων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τα εν λόγω δικαιώματα και της χρήσης για την οποία προορίζονται·

ιβ)

ως «σχετική γεωγραφική αγορά» νοείται η περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση προϊόντων ή την παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων τεχνολογίας, στην οποία οι όροι ανταγωνισμού είναι αρκούντως ομοιογενείς, και η οποία μπορεί να διακρίνεται από γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, λόγω του ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού σε αυτές διαφέρουν αισθητά·

ιγ)

ως «σχετική αγορά» νοείται ο συνδυασμός της σχετικής αγοράς προϊόντων ή τεχνολογιών με τη σχετική γεωγραφική αγορά·

ιδ)

ως «ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται στη σχετική αγορά, και συγκεκριμένα:

i)

οι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις στη σχετική αγορά όπου παραχωρούνται οι άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων τεχνολογίας, δηλαδή επιχειρήσεις που παραχωρούν άδειες εκμετάλλευσης για ανταγωνιστικά δικαιώματα τεχνολογίας (πραγματικοί ανταγωνιστές στη σχετική αγορά),

ii)

οι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις στη σχετική αγορά στην οποία πωλούνται τα προϊόντα της σύμβασης, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες, ελλείψει της συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας, θα δραστηριοποιούνταν αμφότερες στη (στις) σχετική(-ές) αγορά(-ές) όπου πωλούνται τα προϊόντα της σύμβασης (πραγματικοί ανταγωνιστές στη σχετική αγορά) ή οι οποίες, ελλείψει της συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας, ανταποκρινόμενες σε ελαφρά, αλλά μόνιμη, αύξηση των σχετικών τιμών, θα ήταν πιθανό, σε ρεαλιστική και όχι απλώς υποθετική βάση, να προβούν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στις απαραίτητες επιπρόσθετες επενδύσεις ή άλλες απαραίτητες δαπάνες μεταστροφής, ώστε να εισέλθουν στη (στις) σχετική(-ές) αγορά(-ές) (δυνητικοί ανταγωνιστές στη σχετική αγορά)·

ιε)

ως «σύστημα επιλεκτικής διανομής» νοείται ένα σύστημα διανομής στο πλαίσιο του οποίου ο δικαιοπάροχος αναλαμβάνει να παραχωρήσει, άμεσα ή έμμεσα, άδεια για την παραγωγή των προϊόντων της σύμβασης μόνο σε δικαιοδόχους που επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και εφόσον οι δικαιοδόχοι αυτοί αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην πωλούν τα προϊόντα της σύμβασης σε μη εγκεκριμένους διανομείς, στο συγκεκριμένο έδαφος εντός του οποίου ο δικαιοπάροχος εφαρμόζει το σύστημα αυτό·

ιστ)

ως «αποκλειστική άδεια» νοείται η άδεια βάσει της οποίας ο ίδιος ο δικαιοπάροχος δεν επιτρέπεται να παράγει χρησιμοποιώντας τα παραχωρούμενα δικαιώματα τεχνολογίας και δεν επιτρέπεται να χορηγήσει άδεια για την εκμετάλλευση των παραχωρούμενων δικαιωμάτων τεχνολογίας σε τρίτους, γενικά ή για μια συγκεκριμένη χρήση ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή·

ιζ)

ως «αποκλειστική περιοχή εκμετάλλευσης» νοείται μια δεδομένη περιοχή εντός της οποίας μία μόνο επιχείρηση επιτρέπεται να παράγει τα προϊόντα της σύμβασης, εφόσον όμως είναι παρ’ όλα αυτά δυνατόν να επιτραπεί σε άλλο δικαιοδόχο να παράγει τα προϊόντα της σύμβασης εντός της εν λόγω περιοχής μόνο για έναν συγκεκριμένο πελάτη, όταν η δεύτερη αυτή άδεια χορηγήθηκε με σκοπό να δημιουργηθεί εναλλακτική πηγή εφοδιασμού για τον εν λόγω πελάτη·

ιη)

ως «αποκλειστική κατηγορία πελατών» νοείται κατηγορία πελατών προς την οποία μόνο ένα συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας επιτρέπεται να πωλεί ενεργητικά τα προϊόντα της σύμβασης που έχουν παραχθεί με την παραχωρούμενη τεχνολογία.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι όροι «επιχείρηση», «δικαιοπάροχος» και «δικαιοδόχος» καλύπτουν τις αντίστοιχες συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Ως «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» νοούνται:

α)

οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα μέρη της συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας, άμεσα ή έμμεσα:

i)

διαθέτει πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου, ή

ii)

έχει την εξουσία να διορίζει πάνω από το ήμισυ των μελών του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν κατά νόμο την επιχείρηση, ή

iii)

έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης·

β)

οι επιχειρήσεις που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε μία από τις επιχειρήσεις που μετέχουν στη συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·

γ)

οι επιχειρήσεις στις οποίες μια επιχείρηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·

δ)

οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα μέρη της συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας κατέχει, μαζί με μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ), ή στις οποίες δύο ή περισσότερες από τις τελευταίες αυτές επιχειρήσεις, κατέχουν από κοινού τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·

ε)

οι επιχειρήσεις στις οποίες κατέχουν από κοινού τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α):

i)

τα μέρη της συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας ή οι αντίστοιχες συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), ή

ii)

ένα ή περισσότερα από τα μέρη της συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας ή μία ή περισσότερες από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), και ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

Άρθρο 2

Απαλλαγή

1.   Δυνάμει του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας.

2.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται στο μέτρο που οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας περιλαμβάνουν περιορισμούς του ανταγωνισμού που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Η απαλλαγή ισχύει εφόσον τα παραχωρούμενα δικαιώματα τεχνολογίας δεν έχουν λήξει, δεν έχουν αποσβεσθεί ή δεν έχουν κηρυχθεί άκυρα ή, στην περίπτωση τεχνογνωσίας, στο μέτρο που η τεχνογνωσία παραμένει απόρρητη. Ωστόσο, στην περίπτωση που η τεχνογνωσία καθίσταται γνωστή δημοσίως ως αποτέλεσμα ενεργειών του δικαιοδόχου, η απαλλαγή ισχύει για τη διάρκεια της συμφωνίας.

3.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται επίσης στις διατάξεις των συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας που σχετίζονται με την αγορά προϊόντων από τον δικαιοδόχο ή που αφορούν τη χορήγηση άδειας ή την εκχώρηση άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας στον δικαιοδόχο, εφόσον, και στον βαθμό που, οι διατάξεις αυτές συνδέονται άμεσα με την παραγωγή ή την πώληση των προϊόντων τα οποία αφορά η σύμβαση.

Άρθρο 3

Όρια μεριδίου αγοράς

1.   Όταν οι επιχειρήσεις που μετέχουν στη συμφωνία είναι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 ισχύει υπό τον όρο ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των μερών δεν υπερβαίνει το 20 % στη σχετική αγορά ή αγορές.

2.   Όταν οι επιχειρήσεις που μετέχουν στη συμφωνία δεν είναι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι το μερίδιο αγοράς καθενός από τα μέρη δεν υπερβαίνει το 30 % στη σχετική αγορά ή αγορές.

Άρθρο 4

Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας

1.   Όταν οι επιχειρήσεις που μετέχουν στη συμφωνία είναι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή του άρθρου 2 δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες τους οποίους ελέγχουν τα μέρη, έχουν ως αντικείμενο οτιδήποτε από τα εξής:

α)

τον περιορισμό της ικανότητας των μερών να καθορίζουν τις τιμές τους κατά την πώληση προϊόντων προς τρίτους·

β)

τον περιορισμό της παραγωγής, εκτός από περιορισμούς που αφορούν την παραγωγή προϊόντων της σύμβασης, οι οποίοι επιβάλλονται στον δικαιοδόχο στο πλαίσιο μη αμοιβαίας συμφωνίας ή επιβάλλονται μόνο σε έναν από τους δικαιοδόχους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας·

γ)

τον καταμερισμό αγορών ή πελατών, εκτός από:

i)

την υποχρέωση του δικαιοπάροχου και/ή του δικαιοδόχου, σε περίπτωση μη αμοιβαίας συμφωνίας, να μην χρησιμοποιεί τα παραχωρούμενα δικαιώματα τεχνολογίας για παραγωγικούς σκοπούς στην αποκλειστική περιοχή εκμετάλλευσης που προορίζεται για το άλλο μέρος και/ή να μην πωλεί, ενεργητικά και/ή παθητικά, στην αποκλειστική περιοχή εκμετάλλευσης ή στην αποκλειστική κατηγορία πελατών του άλλου μέρους,

ii)

τον περιορισμό, σε περίπτωση μη αμοιβαίας συμφωνίας, ενεργητικών πωλήσεων από τον δικαιοδόχο σε αποκλειστική περιοχή εκμετάλλευσης ή σε αποκλειστική κατηγορία πελατών που έχουν παραχωρηθεί από τον δικαιοπάροχο σε άλλο δικαιοδόχο, υπό τον όρο ότι ο τελευταίος δεν αποτελούσε επιχείρηση που ανταγωνιζόταν τον δικαιοπάροχο κατά τον χρόνο σύναψης της δικής του συμφωνίας παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης,

iii)

την υποχρέωση να παράγει ο δικαιοδόχος τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύμβαση αποκλειστικά για δική του χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιοδόχος δεν υφίσταται περιορισμούς όσον αφορά τις ενεργητικές ή παθητικές πωλήσεις των προϊόντων τα οποία αφορά η σύμβαση ως ανταλλακτικών για τα δικά του προϊόντα,

iv)

την υποχρέωση του δικαιοδόχου, σε περίπτωση μη αμοιβαίας συμφωνίας, να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύμβαση μόνον για συγκεκριμένο πελάτη, εφόσον η άδεια παραχωρήθηκε με σκοπό να δημιουργηθεί μια εναλλακτική πηγή εφοδιασμού για τον εν λόγω πελάτη·

δ)

τον περιορισμό της ικανότητας του δικαιοδόχου να εκμεταλλεύεται τα δικά του δικαιώματα τεχνολογίας ή τον περιορισμό της ικανότητας οποιουδήποτε μέρους της συμφωνίας να διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εάν ένας τέτοιος περιορισμός είναι απαραίτητος για την αποτροπή της κοινολόγησης της παραχωρούμενης τεχνογνωσίας σε τρίτους.

2.   Όταν οι επιχειρήσεις που μετέχουν στη συμφωνία δεν είναι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή του άρθρου 2 δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες τους οποίους ελέγχουν τα μέρη, έχουν ως αντικείμενο οτιδήποτε από τα εξής:

α)

τον περιορισμό της ικανότητας ενός μέρους να καθορίζει τις τιμές του κατά την πώληση προϊόντων προς τρίτους, χωρίς να θίγεται η δυνατότητά του να επιβάλλει μέγιστη τιμή πώλησης ή να συνιστά μια τιμή πώλησης, υπό τον όρο ότι η τιμή αυτή δεν ισοδυναμεί με προκαθορισμένη ή ελάχιστη τιμή πώλησης συνεπεία πιέσεων που ασκούνται ή κινήτρων που προσφέρονται από οποιοδήποτε από τα μέρη της συμφωνίας·

β)

τον περιορισμό ως προς την περιοχή εκμετάλλευσης στην οποία, ή τους πελάτες στους οποίους, ο δικαιοδόχος δύναται να πραγματοποιεί παθητικές πωλήσεις των αγαθών τα οποία αφορά η σύμβαση εκτός από:

i)

τον περιορισμό των παθητικών πωλήσεων σε αποκλειστική περιοχή εκμετάλλευσης ή προς μια αποκλειστική κατηγορία πελατών που προορίζεται για τον δικαιοπάροχο,

ii)

την υποχρέωση να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύμβαση αποκλειστικά για δική του χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιοδόχος δεν περιορίζεται όσον αφορά την ενεργητική ή παθητική πώληση των προϊόντων τα οποία αφορά η σύμβαση ως ανταλλακτικών για τα δικά του προϊόντα,

iii)

την υποχρέωση να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύμβαση μόνον για συγκεκριμένο πελάτη, οσάκις η άδεια έχει χορηγηθεί με σκοπό να δημιουργηθεί μια εναλλακτική πηγή εφοδιασμού για τον εν λόγω πελάτη,

iv)

τον περιορισμό των πωλήσεων προς τελικούς χρήστες από έναν δικαιοδόχο δραστηριοποιούμενο στο επίπεδο χονδρικού εμπορίου,

v)

τον περιορισμό των πωλήσεων προς μη εξουσιοδοτημένους διανομείς από τα μέλη ενός επιλεκτικού συστήματος διανομής·

γ)

τον περιορισμό των ενεργητικών ή παθητικών πωλήσεων προς τελικούς χρήστες από δικαιοδόχο ο οποίος είναι μέλος ενός επιλεκτικού συστήματος διανομής και δραστηριοποιείται σε επίπεδο λιανικού εμπορίου, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα επιβολής απαγόρευσης σε ένα μέλος του συστήματος να ασκεί τις δραστηριότητες σε μη εγκεκριμένο σημείο εγκατάστασης.

3.   Όταν οι επιχειρήσεις που μετέχουν σε μια συμφωνία δεν είναι ανταγωνιζόμενες κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας αλλά καθίστανται αργότερα, ισχύει η παράγραφος 2 και όχι η παράγραφος 1 καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας, εκτός εάν η συμφωνία υποστεί ουσιαστική τροποποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο. Η έννοια της ουσιαστικής τροποποίησης περιλαμβάνει τη σύναψη νέας συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των μερών όσον αφορά ανταγωνιστικά δικαιώματα τεχνολογίας.

Άρθρο 5

Αποκλειόμενοι περιορισμοί

1.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις ακόλουθες υποχρεώσεις που περιέχονται σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας:

α)

οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υποχρέωση του δικαιοδόχου να χορηγήσει αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης ή να εκχωρήσει δικαιώματα, εν όλω ή εν μέρει, στον δικαιοπάροχο ή σε τρίτο υποδεικνυόμενο από τον δικαιοπάροχο για δικές του είτε βελτιώσεις στην παραχωρούμενη τεχνολογία είτε νέες εφαρμογές της παραχωρούμενης τεχνολογίας·

β)

οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υποχρέωση που επιβάλλεται σε ένα μέρος να μην προσβάλει την εγκυρότητα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που το έτερο μέρος κατέχει στην Ένωση, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα, στην περίπτωση της αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης, να προβλεφθεί η καταγγελία της συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας σε περίπτωση που ο δικαιοδόχος προσβάλει την εγκυρότητα οποιουδήποτε από τα παραχωρούμενα δικαιώματα τεχνολογίας.

2.   Όταν οι επιχειρήσεις που μετέχουν στη συμφωνία δεν είναι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή του άρθρου 2 δεν ισχύει για καμία άμεση ή έμμεση υποχρέωση η οποία περιορίζει την ικανότητα του δικαιοδόχου να εκμεταλλεύεται τα δικά του δικαιώματα τεχνολογίας ή την ικανότητα οποιουδήποτε μέρους της συμφωνίας να διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εάν ο τελευταίος αυτός περιορισμός είναι απαραίτητος για να αποτραπεί η κοινολόγηση της παραχωρούμενης τεχνογνωσίας σε τρίτους.

Άρθρο 6

Ανάκληση σε μεμονωμένες περιπτώσεις

1.   Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού, δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, εφόσον, σε συγκεκριμένη περίπτωση, διαπιστώσει ότι μια συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας στην οποία εφαρμόζεται η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού παράγει, παρά ταύτα, αποτελέσματα ασυμβίβαστα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης, και ιδίως στις περιπτώσεις που:

α)

περιορίζεται η πρόσβαση τεχνολογιών τρίτων στην αγορά, π.χ. εξαιτίας του σωρευτικού αποτελέσματος παράλληλων δικτύων παρόμοιων περιοριστικών συμφωνιών που απαγορεύουν στους δικαιοδόχους να χρησιμοποιούν τεχνολογίες τρίτων·

β)

περιορίζεται η πρόσβαση δυνητικών δικαιοδόχων στην αγορά, π.χ. εξαιτίας του σωρευτικού αποτελέσματος παράλληλων δικτύων παρόμοιων περιοριστικών συμφωνιών που απαγορεύουν στους δικαιοπάροχους να παραχωρούν άδειες εκμετάλλευσης σε άλλους δικαιοδόχους ή επειδή ο μόνος κάτοχος της τεχνολογίας, ο οποίος παραχωρεί άδεια εκμετάλλευσης των συναφών δικαιωμάτων τεχνολογίας, συνάπτει συμφωνία αποκλειστικής εκμετάλλευσης με έναν δικαιοδόχο ο οποίος δραστηριοποιείται ήδη στην αγορά προϊόντος με βάση υποκαταστάσιμα δικαιώματα τεχνολογίας.

2.   Όταν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, μια συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας ως προς την οποία ισχύει η απαλλαγή του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού παράγει αποτελέσματα ασυμβίβαστα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, ή σε τμήμα αυτής, που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αυτοτελούς γεωγραφικής αγοράς, η αρχή ανταγωνισμού του εν λόγω κράτους μέλους δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού, δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Μη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού

1.   Δυνάμει του άρθρου 1α του κανονισμού αριθ. 19/65/ΕΟΚ, και όταν τα παράλληλα δίκτυα παρόμοιων συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας καλύπτουν πάνω από το 50 % μιας σχετικής αγοράς, η Επιτροπή δύναται, μέσω κανονισμού, να κηρύξει τον παρόντα κανονισμό ανεφάρμοστο σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας που περιέχουν συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς τη σχετική αγορά.

2.   Κανονισμός που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται πριν παρέλθουν έξι μήνες από την έκδοσή του.

Άρθρο 8

Εφαρμογή των ορίων ως προς τα μερίδια αγοράς

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των ανώτατων ορίων μεριδίου αγοράς που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

το μερίδιο αγοράς υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία για την αξία των πωλήσεων στην αγορά· εάν δεν υπάρχουν στοιχεία για την αξία των πωλήσεων στην αγορά, για να καθοριστεί το μερίδιο αγοράς της οικείας επιχείρησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις που βασίζονται σε άλλες αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την αγορά, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των πωλήσεων στην αγορά αυτή·

β)

το μερίδιο αγοράς υπολογίζεται με βάση στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

γ)

το μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) κατανέμεται ισομερώς σε κάθε επιχείρηση που έχει τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)·

δ)

το μερίδιο αγοράς ενός δικαιοπαρόχου σε μια σχετική αγορά για τα παραχωρούμενα δικαιώματα τεχνολογίας υπολογίζεται βάσει της παρουσίας των παραχωρούμενων δικαιωμάτων τεχνολογίας στην (στις) σχετική(-ές) αγορά(-ές) (δηλαδή στην αγορά ή τις αγορές προϊόντων και στην ή τις γεωγραφικές αγορές) όπου πωλούνται τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύμβαση, δηλαδή με βάση τα στοιχεία τα σχετικά με τις πωλήσεις των προϊόντων τα οποία αφορά η σύμβαση, τα οποία παράγονται από τον δικαιοπάροχο και τους δικαιοδόχους του από κοινού·

ε)

εάν το μερίδιο αγοράς που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν υπερβαίνει αρχικά το 20 % ή το 30 %, αντίστοιχα, αλλά αυξάνεται αργότερα πάνω από τα όρια αυτά, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 εξακολουθεί να ισχύει για διάστημα δύο συναπτών ημερολογιακών ετών μετά το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 20 % ή του 30 %.

Άρθρο 9

Σχέση με άλλους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ρυθμίσεις παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης οι οποίες περιέχονται σε συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1217/2010 ή σε συμφωνίες εξειδίκευσης οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1218/2010.

Άρθρο 10

Μεταβατική περίοδος

Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2014 έως τις 30 Απριλίου 2015 στις συμφωνίες οι οποίες ισχύουν ήδη στις 30 Απριλίου 2014 και οι οποίες δεν πληρούν μεν τους όρους απαλλαγής που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, αλλά οι οποίες, στις 30 Απριλίου 2014, πληρούσαν τους όρους απαλλαγής που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 772/2004.

Άρθρο 11

Περίοδος ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2014.

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού λήγει στις 30 Απριλίου 2026.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Joaquín ALMUNIA

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ 36 της 6.3.1965, σ. 533/65.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 772/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας (ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 11).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ L 102 της 23.4.2010, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1217/2010 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης (ΕΕ L 335 της 18.12.2010, σ. 36).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1218/2010 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών εξειδίκευσης (ΕΕ L 335 της 18.12.2010, σ. 43).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).


Top