EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:119:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 119, 5. maj 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 119

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
5. maj 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/912 af 25. april 2023 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

1

 

*

OVERSÆTTELSE — Aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/913 af 4. maj 2023 om gennemførelse af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1183/2005 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Den Demokratiske Republik Congo

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/914 af 20. april 2023 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser og ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 ( 1 )

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2023/915 af 25. april 2023 om maksimalgrænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1881/2006 ( 1 )

103

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/916 af 28. april 2023 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Melocotón de Cieza« (BGB))

158

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2023/917 af 4. maj 2023 om berigtigelse af den polske udgave af forordning (EU) nr. 651/2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 ( 1 )

159

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/918 af 4. maj 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelsen af godkendelsesperioderne for aktivstofferne aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, clethodim, cycloxydim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimethomorph, ethephon, fenazaquin, fluopicolid, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanat, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, hymexazol, indolylsmørsyre, mandipropamid, metalaxyl, metaldehyd, metam, metazachlor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimiphos-methyl, propamocarb, proquinazid, prothioconazol, s-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum stamme T34 og Trichoderma atroviride stamme I-1237 ( 1 )

160

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/919 af 4. maj 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/804 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern (undtagen af støbejern) eller stål (undtagen af rustfrit stål), med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina

166

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/920 af 4. maj 2023 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Georgiens forsvarsstyrker

169

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/921 af 4. maj 2023 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Republikken Moldovas væbnede styrker

173

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2023/922 af 4. maj 2023 om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Den Demokratiske Republik Congo

177

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top