EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:119:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 119, 2023. gada 5. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 119

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 5. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/912 (2023. gada 25. aprīlis) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, panākts, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT 1994) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

1

 

*

TULKOJUMS – Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, panākts, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT 1994) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/913 (2023. gada 4. maijs), ar ko īsteno 9. pantu Regulā (EK) Nr. 1183/2005 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/914 (2023. gada 20. aprīlis), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 802/2004 ( 1 )

22

 

*

Komisijas Regula (ES) 2023/915 (2023. gada 25. aprīlis) par konkrētu kontaminantu maksimālajiem līmeņiem pārtikā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1881/2006 ( 1 )

103

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/916 (2023. gada 28. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Melocotón de Cieza” (AĢIN))

158

 

*

Komisijas Regula (ES) 2023/917 (2023. gada 4. maijs), ar kuru labo Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, poļu valodas versiju ( 1 )

159

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/918 (2023. gada 4. maijs), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām aklonifēnam, ametoktradīnam, beflubutamīdam, bentiavalikarbam, boskalīdam, kaptānam, kletodimam, cikloksidimam, ciflumetofēnam, dazometam, diklofopam, dimetomorfam, etefonam, fenazakvīnam, fluopikolīdam, fluoksastrobīnam, flurhloridonam, folpetam, formetanātam, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, himeksazolam, indolilsviestskābei, mandipropamīdam, metalaksilam, metaldehīdam, metamam, metazahloram, metribuzīnam, milbemektīnam, paklobutrazolam, penoksulamam, fenmedifāmam, pirimifosmetilam, propamokarbam, prokvinazidam, protiokonazolam, S-metolahloram, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (celms T34) un Trichoderma atroviride (celms I-1237) groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

160

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/919 (2023. gada 4. maijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/804, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes apaļa šķērsgriezuma dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda (izņemot nerūsējošo tēraudu) bezšuvju cauruļu un caurulīšu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, importam

166

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/920 (2023. gada 4. maijs) par palīdzības pasākumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu nolūkā atbalstīt Gruzijas aizsardzības spēkus

169

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/921 (2023. gada 4. maijs) par palīdzības pasākumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu nolūkā atbalstīt Moldovas Republikas bruņotos spēkus

173

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2023/922 (2023. gada 4. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā

177

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top