EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:119:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 119, 5 май 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 119

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
5 май 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/912 на Съвета от 25 април 2023 година за сключване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) (1994 г.) във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

1

 

*

Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/913 на Съвета от 4 май 2023 година за прилагане на член 9 от Регламент (ЕО) № 1183/2005 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Демократична република Конго

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/914 на Комисията от 20 април 2023 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията ( 1 )

22

 

*

Регламент (ЕС) 2023/915 на Комисията от 25 април 2023 година относно максимално допустимите количества на някои замърсители в храните и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1881/2006 ( 1 )

103

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/916 на Комисията от 28 април 2023 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Melocotón de Cieza“ (ЗГУ)]

158

 

*

Регламент (ЕС) 2023/917 на Комисията от 4 май 2023 година за поправка на текста на полски език на Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора ( 1 )

159

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/918 на Комисията от 4 май 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества аклонифен, аметоктрадин, бефлубутамид, бентиаваликарб, боскалид, каптан, клетодим, циклоксидим, цифлуметофен, дазомет, диклофоп, диметоморф, етефон, феназахин, флуопиколид, флуоксастробин, флурохлоридон, фолпет, форметанат, ядрено-полиедрен вирус Helicoverpa armigera, химексазол, индолилбутиринова киселина, мандипропамид, металаксил, металдехид, метам, метазахлор, метрибузин, милбемектин, паклобутразол, пеноксулам, фенмедифам, пиримифос-метил, пропамокарб, прокиназид, протиоконазол, S-метолахлор, ядрено-полиедрен вирус Spodoptera littoralis, Trichoderma asperellum щам T34 и Trichoderma atroviride щам I-1237 ( 1 )

160

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/919 на Комисията от 4 май 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/804 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо (с изключение на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема стомана), с кръгло напречно сечение и с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, с произход от Китайската народна република

166

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2023/920 на Съвета от 4 май 2023 година относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на грузинските сили за отбрана

169

 

*

Решение (ОВППС) 2023/921 на Съвета от 4 май 2023 година относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на въоръжените сили на Република Молдова

173

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2023/922 на Съвета от 4 май 2023 година за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Демократична република Конго

177

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top