EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:214:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 214, 19. juli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 214

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
19. juli 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 783/2014 af 18. juli 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

2

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 784/2014 af 15. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter kuller i EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV fra fartøjer, der fører irsk flag

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 785/2014 af 15. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter torsk i Skagerrak fra fartøjer, der fører nederlandsk flag

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 786/2014 af 15. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter guldlaks i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører irsk flag

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 787/2014 af 16. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster i EU-farvande i IVb, IVc og VIId fra fartøjer, der fører belgisk flag

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 788/2014 af 18. juli 2014 om fastsættelse af detaljerede regler for pålæggelse af bøder eller tvangsbøder og tilbagekaldelse af anerkendelser af organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, jf. artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 ( 1 )

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 789/2014 af 18. juli 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2014/475/FUSP af 18. juli 2014 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

28

 

 

2014/476/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. juli 2014 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Sverige og om ophævelse af beslutning 97/370/EF (meddelt under nummer C(2014) 4946)

29

 

 

2014/477/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 2. juli 2014 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (ECB/2014/29)

34

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2014/478/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 14. juli 2014 om principper for at beskytte forbrugere og spillere i forbindelse med onlinespiltjenester og for at forhindre mindreåriges spil online ( 1 )

38

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Regulativ nr. 131 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår avancerede nødbremsesystemer (AEBS)

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top