EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:214:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 214, 2014 m. liepos 19 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 214

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. liepos 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, įsigaliojimą

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 783/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

2

 

*

2014 m. liepos 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 784/2014, kuriuo uždraudžiama su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodadėmes menkes VIb, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

4

 

*

2014 m. liepos 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 785/2014, kuriuo uždraudžiama su Nyderlandų vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Skagerako sąsiauryje

6

 

*

2014 m. liepos 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 786/2014, kuriuo uždraudžiama su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines argentinas V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

8

 

*

2014 m. liepos 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 787/2014, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias staurides ir susijusią priegaudą IVb, IVc ir VIId zonų Sąjungos vandenyse

10

 

*

2014 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 788/2014, kuriuo nustatomos išsamios vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų skyrimo ir laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų pripažinimo panaikinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 ir 7 straipsnius taisyklės ( 1 )

12

 

 

2014 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 789/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

25

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2014/475/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

28

 

 

2014/476/ES

 

*

2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Švedijoje leidžiama naudoti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo būdus ir panaikinamas Sprendimas 97/370/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 4946)

29

 

 

2014/477/ES

 

*

2014 m. liepos 2 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (ECB/2014/29)

34

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2014/478/ES

 

*

2014 m. liepos 14 d. Komisijos rekomendacija dėl internetinių lošimų paslaugų vartotojų bei lošėjų apsaugos ir nepilnamečių dalyvavimo internetiniuose lošimuose prevencijos principų ( 1 )

38

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 131. Suvienodintos motorinių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į pažangiąsias avarinio stabdymo sistemas (AEBS), nuostatos

47

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top