EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:214:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 214, 2014. gada 19. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 214

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 19. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums attiecībā uz Protokola par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību, stāšanos spēkā

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 783/2014 (2014. gada 18. jūlijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

2

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 784/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Īrijas karoga kuģiem zvejot pikšas Savienības un starptautiskajos ūdeņos VIb, XII un XIV zonā

4

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 785/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Nīderlandes karoga kuģiem zvejot mencas Skagerakā

6

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 786/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Īrijas karoga kuģiem zvejot Ziemeļatlantijas argentīnas Savienības un starptautiskajos ūdeņos V, VI un VII zonā

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 787/2014 (2014. gada 16. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot stavridas un ar tām saistītās piezvejas sugas Savienības ūdeņos IVb, IVc un VIId zonā

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 788/2014 (2014. gada 18. jūlijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem un atzīšanas atsaukšanu kuģu inspekcijas un apskates organizācijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. un 7. pantu ( 1 )

12

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 789/2014 (2014. gada 18. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

25

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/475/KĀDP (2014. gada 18. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

28

 

 

2014/476/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 17. jūlijs), ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Zviedrijā un atceļ Lēmumu 97/370/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4946)

29

 

 

2014/477/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (ECB/2014/29)

34

 

 

IETEIKUMI

 

 

2014/478/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 14. jūlijs) par principiem, ko piemēro, lai aizsargātu tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu patērētājus un spēlētājus un novērstu nepilngadīgo iesaistīšanos tiešsaistes azartspēlēs ( 1 )

38

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 131 – Vienoti noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu uzlabotu avārijas bremzēšanas sistēmu (AEBS) apstiprināšanu

47

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top