Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:214:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 214, 19 юли 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 214

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
19 юли 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Протокола срещу незаконното производство и трафика на огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 783/2014 на Съвета от 18 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

2

 

*

Регламент (ЕС) № 784/2014 на Комисията от 15 юли 2014 година за забрана на риболова на пикша във води на Съюза и в международни води от зони VIb, XII и XIV от страна на съдове под флага на Ирландия

4

 

*

Регламент (ЕС) № 785/2014 на Комисията от 15 юли 2014 година за забрана на риболова на атлантическа треска в Скагерак от страна на съдове под флага на Нидерландия

6

 

*

Регламент (ЕС) № 786/2014 на Комисията от 15 юли 2014 година за забрана на риболова на атлантическа аргентина във водите на ЕС и международните води от зони V, VI и VII от страна на съдове под флага на Ирландия

8

 

*

Регламент (ЕС) № 787/2014 на Комисията от 16 юли 2014 година за забрана на риболова на сафрид и свързан прилов във водите на Съюза от зони IVb, IVc и VIId от страна на съдове под флага на Белгия

10

 

*

Регламент (ЕС) № 788/2014 на Комисията от 18 юли 2014 година за определяне на подробни правила за налагането на глоби и периодични имуществени санкции и оттеглянето на признаването на организациите за проверка и преглед на кораби в съответствие с членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 789/2014 на Комисията от 18 юли 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/475/ОВППС на Съвета от 18 юли 2014 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

28

 

 

2014/476/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 юли 2014 година за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Швеция и за отмяна на Решение 97/370/ЕО на Комисията (нотифицирано под номер С(2014) 4946)

29

 

 

2014/477/ЕС

 

*

Решение на европейската централна банка от 2 юли 2014 година относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (ЕЦБ/2014/29)

34

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/478/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 14 юли 2014 година относно принципите за защита на потребителите и играчите, ползващи услуги в областта на хазартните игри по интернет, и за предпазване на малолетните и непълнолетните лица от участие в хазартни игри по интернет ( 1 )

38

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 131 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на моторните превозни средства по отношение на усъвършенстваните системи за аварийно спиране (AEBS)

47

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top