EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:214:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 214, 19 juli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 214

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
19 juli 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition, vilket kompletterar Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 783/2014 av den 18 juli 2014 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 784/2014 av den 15 juli 2014 om förbud mot fiske efter kolja i unionens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV med fartyg som för irländsk flagg

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 785/2014 av den 15 juli 2014 om förbud mot fiske efter torsk i Skagerrak med fartyg som för nederländsk flagg

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 786/2014 av den 15 juli 2014 om förbud mot fiske efter guldlax i unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII med fartyg som för irländsk flagg

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 787/2014 av den 16 juli 2014 om förbud mot fiske efter taggmakrill och därtill hörande bifångster i unionens vatten i IVb, IVc och VIId med fartyg som för belgisk flagg

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 788/2014 av den 18 juli 2014 om närmare bestämmelser för föreläggande av böter och viten och återkallelse av erkännande av organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg enligt artiklarna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 ( 1 )

12

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 789/2014 av den 18 juli 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/475/Gusp av den 18 juli 2014 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

28

 

 

2014/476/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 17 juli 2014 om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Sverige och om upphävande av beslut 97/370/EG [delgivet med nr C(2014) 4946]

29

 

 

2014/477/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 2 juli 2014 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas Europeiska centralbanken (ECB/2014/29)

34

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2014/478/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 14 juli 2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar ( 1 )

38

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Föreskrifter nr 131 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av motorfordon med avseende på avancerade nödbromssystem (AEBS)

47

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top