EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:214:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 214, 19 lipca 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 214

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
19 lipca 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Zawiadomienie o wejściu w życie Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 783/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

2

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 784/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów VIb, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 785/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 786/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Irlandii

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 787/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów ostroboka i powiązanych przyłowów w wodach Unii obszarów IVb, IVc i VIId przez statki pływające pod banderą Belgii

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych na organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz cofnięcia uznania tym organizacjom, zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 ( 1 )

12

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 789/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

25

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2014/475/WPZiB z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

28

 

 

2014/476/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 lipca 2014 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Szwecji i uchylająca decyzję Komisji 97/370/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4946)

29

 

 

2014/477/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (EBC/2014/29)

34

 

 

ZALECENIA

 

 

2014/478/UE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zasad ochrony konsumentów i graczy korzystających z usług hazardowych online i w sprawie ochrony nieletnich przed grami hazardowymi online  ( 1 )

38

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Regulamin nr 131 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego (AEBS)

47

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top