EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:327:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 327, 2. december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 327

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
2. december 2016


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2103 af 21. november 2016 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Burrata di Andria (BGB))

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2104 af 21. november 2016 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Vale of Evesham Asparagus (BGB))

18

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/2105 af 1. december 2016 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 794/2004 for så vidt angår formularen til anmeldelse af statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2106 af 1. december 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 med henblik på at indføre særlige betingelser for import af krydderier fra Etiopien, jordnødder fra Argentina og hasselnødder fra Aserbajdsjan og om ændring af de særlige betingelser for import af tørrede figner og hasselnødder fra Tyrkiet og jordnødder fra Indien ( 1 )

44

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2107 af 1. december 2016 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår listen over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol ( 1 )

50

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2108 af 1. december 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

57

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2016/2109 af 1. december 2016 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF for så vidt angår medtagelse af nye arter og det botaniske navn på arten Lolium x boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2016/2110 af 28. november 2016 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Den Hellenske Republik

76

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2111 af 28. november 2016 om udnævnelse af et medlem af Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed for Belgien

77

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2112 af 1. december 2016 om ændring af afgørelse 2014/401/FUSP om EU-satellitcentret

78

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2113 af 30. november 2016 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), for regnskabsåret 2015 i det seneste regnskabsår under ELFUL-programperioden 2007-2013 (16. oktober 2014-31. december 2015) (meddelt under nummer C(2016) 7690)

79

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2114 af 30. november 2016 om fastsættelse af kvantitative begrænsninger og om tildeling af kvoter af stoffer, som er kontrolleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for perioden 1. januar til 31. december 2017 (meddelt under nummer C(2016) 7715)

92

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2016/2115 af 1. december 2016 om overvågning af forekomsten af Δ9-tetrahydrocannabinol, dets prækursorer og andre cannabinoider i fødevarer ( 1 )

103

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design ( EFT L 3 af 5.1.2002 )

105

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top