EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1219

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1219/2014 ze dne 13. listopadu 2014 , kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o seznam území a třetích zemí Text s významem pro EHP

OJ L 329, 14.11.2014, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1219/oj

14.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 329/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1219/2014

ze dne 13. listopadu 2014,

kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o seznam území a třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (EU) č. 1160/2014 (2) byla Bývalá jugoslávská republika Makedonie zahrnuta do seznamu stanoveného v části C přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (3).

(2)

Po vstupu v platnost nařízení (EU) č. 576/2013, kterým se zrušuje a nahrazuje nařízení (ES) č. 998/2003 s účinností od 29. prosince 2014, jsou země a území uvedené v části C přílohy II nařízení (ES) č. 998/2003 od zmíněného dne uvedeny v části 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 (4).

Bývalá jugoslávská republika Makedonie by proto měla být zahrnuta do seznamu stanoveného v části 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013.

(3)

V zájmu přehlednosti a za účelem zohlednění ustanovení smlouvy o přistoupení Chorvatska a rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU (5) je vhodné změnit části 1 a 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 a v celém rozsahu nahradit přílohu II uvedeného nařízení.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) č. 577/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 29. prosince 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení (EU) č. 1160/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 17).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 109).

(5)  Rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU ze dne 11. července 2012, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii (Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Seznam území a třetích zemí podle článku 13 nařízení (EU) č. 576/2013

ČÁST 1

Seznam území a třetích zemí podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013

Kód ISO

Území nebo třetí země

AD

Andorra

CH

Švýcarsko

FO

Faerské ostrovy

GI

Gibraltar

GL

Grónsko

IS

Island

LI

Lichtenštejnsko

MC

Monako

NO

Norsko

SM

San Marino

VA

Vatikánský městský stát

ČÁST 2

Seznam území a třetích zemí podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013

Kód ISO

Území nebo třetí země

Zahrnutá území

AC

Ostrov Ascension

 

AE

Spojené arabské emiráty

 

AG

Antigua a Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

AW

Aruba

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudy

 

BQ

Ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba

 

BY

Bělorusko

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandské ostrovy

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

KN

Svatý Kryštof a Nevis

 

KY

Kajmanské ostrovy

 

LC

Svatá Lucie

 

MS

Montserrat

 

MK

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

MU

Mauricius

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajsie

 

NC

Nová Kaledonie

 

NZ

Nový Zéland

 

PF

Francouzská Polynésie

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

RU

Rusko

 

SG

Singapur

 

SH

Svatá Helena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad a Tobago

 

TW

Tchaj-wan

 

US

Spojené státy americké

AS – Americká Samoa

GU – Guam

MP – Ostrovy Severní Mariany

PR – Portoriko

VI – Americké Panenské ostrovy“

VC

Svatý Vincenc a Grenadiny

 

VG

Britské Panenské ostrovy

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis a Futuna

 


Top