EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:329:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 329, 14 ноември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 329

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
14 ноември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/789/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 ноември 2014 година за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Допълнителния протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1212/2014 на Комисията от 11 ноември 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1213/2014 на Комисията от 11 ноември 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1214/2014 на Комисията от 11 ноември 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1215/2014 на Комисията от 11 ноември 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1216/2014 на Комисията от 11 ноември 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1217/2014 на Комисията от 11 ноември 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1218/2014 на Комисията от 13 ноември 2014 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 206/2010 по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания за Trichinella в образеца на ветеринарен сертификат за внос в Съюза на домашни животни от рода на свинете, предназначени за отглеждане, разплод или клане, и на прясно месо от такива животни ( 1 )

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1219/2014 на Комисията от 13 ноември 2014 година за изменение на приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 по отношение на списъка с територии и трети държави ( 1 )

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1220/2014 на Комисията от 13 ноември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/790/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 ноември 2014 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с изменението на приложение II към посоченото споразумение относно координацията на схемите за социална сигурност

29

 

 

2014/791/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 юни 2014 година относно държавна помощ SA.20350 — (C 17/08) (ex NN 1/06), приведена в действие от Чешката република за няколко превозвача, извършващи регионални автобусни превози в окръг Ústí (нотифицирано под номер C(2014) 4081)  ( 1 )

35

 

 

2014/792/EC

 

*

Решение на Комисията от 13 ноември 2014 година относно Системата за ранно предупреждение, която трябва да се използва от разпоредителите с бюджетни кредити на Комисията и от изпълнителните агенции

68

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top