EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1219

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1219/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014 , täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse alueiden ja kolmansien maiden luettelosta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 329, 14.11.2014, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1219/oj

14.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1219/2014,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse alueiden ja kolmansien maiden luettelosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 ja 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sisällytettiin komission asetuksella (EU) N:o 1160/2014 (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (3) liitteessä II olevassa C osassa esitettyyn luetteloon.

(2)

Asetuksella (EU) N:o 576/2013 kumotaan ja korvataan asetus (EY) N:o 998/2003 29 päivästä joulukuuta 2014, ja sen voimaantulon jälkeen maat ja alueet, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevassa C osassa, luetellaan kyseisestä päivästä lähtien komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 (4) liitteessä II olevassa 2 osassa.

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia olisi sen vuoksi sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyyn luetteloon.

(3)

Selkeyden vuoksi ja Kroatian liittymissopimuksen määräysten ja Eurooppa-neuvoston päätöksen 2012/419/EU (5) säännösten ottamiseksi huomioon on aiheellista muuttaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevaa 1 ja 2 osaa ja korvata liite II kokonaisuudessaan.

(4)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 577/2013 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä joulukuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1160/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteen II muuttamisesta maiden ja alueiden luettelon osalta (EUVL L 311, 31.10.2014, s. 17).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta (EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109).

(5)  Eurooppa-neuvoston päätös 2012/419/EU, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2012, Mayotten aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden (EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131).


LIITE

”LIITE II

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luettelo

1 OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luettelo

ISO-koodi

Alue tai kolmas maa

AD

Andorra

CH

Sveitsi

FO

Färsaaret

GI

Gibraltar

GL

Grönlanti

IS

Islanti

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norja

SM

San Marino

VA

Vatikaanivaltio

2 OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luettelo

ISO-koodi

Alue tai kolmas maa

Mukaan luetut alueet

AC

Ascensionsaari

 

AE

Arabiemiirikunnat

 

AG

Antigua ja Barbuda

 

AR

Argentiina

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrain

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

 

BY

Valko-Venäjä

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandinsaaret

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaika

 

JP

Japani

 

KN

Saint Kitts ja Nevis

 

KY

Caymansaaret

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

 

MU

Mauritius

 

MX

Meksiko

 

MY

Malesia

 

NC

Uusi-Kaledonia

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

PF

Ranskan Polynesia

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

RU

Venäjä

 

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad ja Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Amerikan yhdysvallat

AS – Amerikan Samoa

GU – Guam

MP – Pohjois-Mariaanit

PR – Puerto Rico

VI – Yhdysvaltain Neitsytsaaret”

VC

Saint Vincent ja Grenadiinit

 

VG

Brittiläiset Neitsytsaaret

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis ja Futuna

 


Top