EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:329:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 329, 2014. gada 14. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 329

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 14. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/789/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 10. novembris) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1212/2014 (2014. gada 11. novembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1213/2014 (2014. gada 11. novembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1214/2014 (2014. gada 11. novembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1215/2014 (2014. gada 11. novembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1216/2014 (2014. gada 11. novembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1217/2014 (2014. gada 11. novembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1218/2014 (2014. gada 13. novembris), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 206/2010 I un II pielikumu attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kas vaislai, audzēšanai vai kaušanai paredzētu mājas cūku un to svaigas gaļas importam Savienībā izmantojama veterinārā sertifikāta paraugā izvirzītas attiecībā uz Trichinella  ( 1 )

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1219/2014 (2014. gada 13. novembris), ar ko attiecībā uz teritoriju un trešo valstu sarakstu groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 II pielikumu. ( 1 )

23

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1220/2014 (2014. gada 13. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/790/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 10. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos, attiecībā uz to, lai grozītu minētā nolīguma II pielikumu par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju

29

 

 

2014/791/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 25. jūnijs) par valsts atbalstu SA.20350 – (C 17/08) (ex NN 1/06), ko īstenojusi Čehija attiecībā uz vairākiem reģionālajiem autobusu satiksmes operatoriem Ūsti reģionā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4081)  ( 1 )

35

 

 

2014/792/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 13. novembris) par agrīnās brīdināšanas sistēmu Komisijas kredītrīkotāju un izpildaģentūru vajadzībām

68

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top