EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:329:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 329, 14. november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 329

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
14. november 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/789/EU

 

*

Rådets afgørelse af 10. november 2014 om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af tillægsprotokollen til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1212/2014 af 11. november 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1213/2014 af 11. november 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1214/2014 af 11. november 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1215/2014 af 11. november 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1216/2014 af 11. november 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1217/2014 af 11. november 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1218/2014 af 13. november 2014 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende trikiner i standardveterinærcertifikatet for import til Unionen af tamsvin bestemt til avl, levebrug eller slagtning og af fersk kød heraf ( 1 )

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1219/2014 af 13. november 2014 om ændring af bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår listen over områder og tredjelande ( 1 )

23

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1220/2014 af 13. november 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

27

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/790/EU

 

*

Rådets afgørelse af 10. november 2014 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer for så vidt angår ændringen af bilag II om koordinering af sociale sikringsordninger

29

 

 

2014/791/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. juni 2014 om Tjekkiets påtænkte statsstøtte SA.20350 — (C 17/08) (ex NN 1/06) til flere regionale busselskaber i Ústí-regionen (meddelt under nummer C(2014) 4081)  ( 1 )

35

 

 

2014/792/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. november 2014 om det system for tidlig varsling, der skal anvendes af Kommissionens anvisningsberettigede og af forvaltningsorganerne

68

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 851/2013 af 3. september 2013 om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed, og om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 ( EUT L 235 af 4.9.2013 )

81

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 316/2014 af 21. marts 2014 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af teknologioverførselsaftaler ( EUT L 93 af 28.3.2014 )

81

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top