EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:347:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 347, 30. prosinec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 347

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
30. prosince 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2174/2005 ze dne 21. prosince 2005 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Japonskem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994

7

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2175/2005 ze dne 21. prosince 2005 o provedení dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2176/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2177/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2178/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2006 referenční ceny pro některé produkty rybolovu

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2179/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2180/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

27

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2181/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2006

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2182/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2183/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003

56

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2184/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

61

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2185/2005 ze dne 27. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

70

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2186/2005 ze dne 27. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

74

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Japonskem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994

75

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

78

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

80

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2005, kterým se mění jednací řád Komise

83

 

*

Rozhodnutí Výboru Společenství – Švýcarsko pro leteckou dopravu č. 2/2005 ze dne 25. listopadu 2005, kterým se mění příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě

91

 

*

Rozhodnutí Smíšeného veterinárního výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 1/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění dodatek 6 k příloze 11 dohody

93

 

 

Dokumenty připojené k souhrnnému rozpočtu Evropské unie

 

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2005

97

 

 

Tiskové opravy

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 2163/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví zamítnutí žádostí o vývozní licence pro produkty z odvětví hovězího a telecího masa ( Úř. věst. L 342 ze dne 24.12.2005 )

99

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top