EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:347:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 347, 30. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 347

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
30. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2174/2005 af 21. december 2005 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Japan i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

7

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2175/2005 af 21. december 2005 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII, i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringer af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Den Europæiske Union om tilføjelse til bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2176/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse for fangståret 2006 af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for de fiskerivarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2177/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse for fangståret 2006 af EF-salgspriser for de fiskerivarer, der er anført i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2178/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse for fangståret 2006 af referencepriser for visse fiskevarer

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2179/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse for fangståret 2006 af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskerivarer

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2180/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse for fangståret 2006 af støtten til privat oplagring af visse fiskerivarer

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2181/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse for fiskerivarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2006, af de standardværdier, som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2182/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1973/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2183/2005 af 22. december 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003

56

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2184/2005 af 23. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 og (EF) nr. 1973/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

61

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2185/2005 af 27. december 2005 om åbning af EF-toldkontingenter for 2006 for får, geder, fårekød og gedekød

70

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2186/2005 af 27. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 936/97 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

74

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 21. december 2005 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Japan i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

75

 

*

Rådets afgørelse af 21. december 2005 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Den Europæiske Union

78

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Den Europæiske Union

80

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 15. november 2005 om ændring af dens forretningsorden

83

 

*

Afgørelse truffet af Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz nr. 2/2005 af 25. november 2005 om ændring af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart

91

 

*

Afgørelse nr. 1/2005 truffet af Den Blandede Veterinærkomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 21. december 2005 om ændring af appendiks 6 i aftalens bilag 11

93

 

 

Dokumenter tilknyttet Den Europæiske Unions almindelige budget

 

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2005

97

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2163/2005 af 22. december 2005 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for produkter fra oksekødssektoren ( EUT L 342 af 24.12.2005 )

99

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top