EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:347:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 347, 2005m. gruodis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 347

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gruodžio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005, dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo

1

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2174/2005, dėl Europos bendrijos ir Japonijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį įgyvendinimo

7

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2175/2005, dėl Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, įgyvendinimo, iš dalies keičiančio Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

9

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2176/2005, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardintų žuvininkystės produktų Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainas 2006 žvejybos metams

11

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2177/2005, nustatantis žuvininkystės produktų, išvardytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede, Bendrijos pardavimo kainas 2006 žvejybos metams

19

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2178/2005, nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų referencines kainas 2006 žvejybos metams

21

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2179/2005, nustatantis pagalbos už produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį ir vienodo dydžio pagalbos tam tikriems žuvininkystės produktams sumas 2006 žvejybos metams

25

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2180/2005, nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų privataus saugojimo pagalbos dydį 2006 žvejybos metams

27

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2181/2005, nustatantis standartinio dydžio vertes, taikytinas finansinei kompensacijai ir su ja susijusiam avansui už 2006 žvejybos metais iš rinkos pašalintus žuvininkystės produktus apskaičiuoti

28

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2182/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles

31

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2183/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, įgyvendinimo taisykles

56

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2184/2005, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 796/2004 ir (EB) Nr. 1973/2004, nustatančius išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, taikymo taisykles

61

 

*

2005 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2185/2005, atidarantis 2006 m. Bendrijos tarifines kvotas, taikomas avims, ožkoms, avienai ir ožkienai

70

 

*

2005 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2186/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą Nr. 936/97, įvedantį aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

74

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Japonijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį sudarymo

75

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su konkrečių nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarymo

78

Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijęs su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą

80

 

 

Komisija

 

*

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Darbo tvarkos taisykles

83

 

*

2005 m. lapkričio 25 d. Bendrijos ir Šveicarijos oro susisiekimo komiteto sprendimas Nr. 2/2005, iš dalies pakeičiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo oro susisiekimo srityje priedą

91

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Jungtinio veterinarijos komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, sprendimas Nr. 1/2005, dėl susitarimo 11 priedo 6 priedėlio dalinio pakeitimo

93

 

 

Dokumentai, pridėti prie Europos Sąjungos generalinio biudžeto

 

*

2005 finansinių metų Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita

97

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2163/2005, kuriame numatoma atmesti galvijienos produktų eksporto licencijų paraiškas, klaidų ištaisymas ( OL L 342, 2005 12 24 )

99

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top